Thursday, April 22, 2010

Rüstem Paşa Camii'nin Düşündürdükleri

Aslında bu yalnızca Rüstem Paşa'dan gelen bir mesaj sayılamaz. Çünkü
Rüstem Paşa Camii'ni Mimar Sinan olgunluk zamanında yapmış. Tabii bazı
şeylerin özellkle istendiği hemen anlaşılabilyor Sinan'dan...

Bahsettiğim camii Kanuni Sutan Süleyman'ın Sadrazamı Rüstem Paşa
tarafından Süleymaniye Camiinin önüne yaptırılmış, tek minareli, uzaktan bakınca
küçük bir şey ve sahilde Tahtakalenin göbeğinde... Sanki Süleymaniye'nin
ulviliğine karşın onun ayakları yerde, hayatın içinde...

İtina ile hesaplanmış bir alçak gönüllülük var. Süleymaniye'nin görüntüsünü
yüceliğini destekleyen... Tıpkı sadrazam padişah ilişkisinde ki... Tahtakalede
dolaşırken, sıkışık yoğun trafikten bir kapı açılıyor, sonra çok güzel bir labirentin
sarmallarından yukarı çıkıp kendinizi huzur dolu bir ortamda buluyorsunuz.

Rüstem Paşa'nın bana da mesajı şu oldu: Osmanlının en zengin Çinilerini yaptırmış.
Ama o parayı dışardan görülecek bir gösterişe harcamamış... Bu kadar küçük bir
mekanda ne kadar geniş bir hacim duygusu yaratılmış, düşündürücü... Human Computer
Interface Design açısından da... Aslında camilerde hacim duygusunun yönetimi
insan yaratan ilişkisinin tasarlanmasında önemli bir unsur belki esas bir unsur
değil mi? Gülen'in Papa'ya boş bir kase hediye etmesi ne kadar anlamlı bir davranıştı.
İçindeki boşluğu kapsayan bir varlık, kase...

Fırsat olduğunda size Kılıç Ali Paşa'nın camisinden de bahsetmek isterim, bi zaman...
Kurtuluş savaşından ve Osmanlının son döneminde dönen yaralı askerlerin sığındığı
camii... Bir soluk alıp dinlendiğim, biraz Kuran biraz İncil okuduğum, huzur dolu
mekan...

Hepinize sevgiler.

Ali R+
Not: Uzunce bir süredir gözlerim iyi görmüyor artık Rembrandt ile Sinan arasındaki
farkı göremez oldum... Kusura bakmayın.

--
Ali R+ SARAL

Tuesday, February 9, 2010

WORDS OF WISDOM

edited by Ali R+ SARAL

wisdom: quality of being wise (wise: having or showing experience, knowledge, good judgment, prudence etc.).
prudence: careful forethought.
discretion: being careful, tactful, in what one says and does; being prudent.
shrewd: having, showing sound judgment and common sense.
provident: providing for future need or events, esp. in old age.
-------------------------------------------------------------------------------------

composure: condition of being composed in mind; calmness (of mind or behaviour).
restraint: the state of being heldback, kept under control.
moderation: quality of being moderate; freedom from excess, having reasonable limits.
tact: (use of) skill and understanding shown by sb. who handles people and situations successfully and without causing offence
reflection: (thought, consideration); expression of thought in speech or writing; idea arising in the mind.
reflecting: considering, thinking on.
dignity: calm and serious manner or style; true worth, the quality that earns or deserves respect.
-------------------------------------------------------------------------------------
fortitude: calm courage, self-control, in the face of pain, danger or difficulty.
persistance: refuse, inspite of argument, opposition, failure etc. to make any change in (what one is doing, one's beliefs, etc.).
perseverance: keep on steadily, continue (esp. sth. difficult or tiring).
resolution: fixity or boldness of determination.
-------------------------------------------------------------------------------------insight: understanding; power of seeing into sth. with the mind; perception.
clairvoyance: abnormal power of seing in the mind what is happening or what exists at distance; exceptional insight.
discerning: able to see and understand well (see clearly with the eyes or the mind).
penetration: see into or through; mental quickness, ability to grasp ideas.
-------------------------------------------------------------------------------------
conscience: the consciousness within oneself of the choice one ought to make between right and wrong.
compassion: pity; feeling for the sufferings of others, prompting one to give help.
vigilance: watchfulness; keeping watch.
judicious: showing or having good sense.
righteous: doing what is morally right, obeying the law.
integrity:quality of being honest and upright in character; state or condition of being complete.
honesty:freedom from deceit, cheating, etc.
-------------------------------------------------------------------------------------perspicacity: quick to judge and understand.
acumen: sharpness and accuracy of judgment; ability to understand clearly.
astute: quick at seeing how to gain an advantage; shrewd; clever.
craft: cunning; trickery; skill in deceiving.
cunning: clever at deceiving; (old use) skilful.
-------------------------------------------------------------------------------------

intuition: (power of) the immediate understanding of sth. with conscious reasoning or study.
inspiration: influence(s) arousing creative activity in literature, music, art, etc.
intelligence: the power of seeing, learning, understanding and knowing.
creativity:the power to create, cause sth. to exist.
-------------------------------------------------------------------------------------
courtesy: having, showing good manners, polite and kind.
grace:
1- quality of being pleasing, attractive or beatiful, esp. in structure or movement. 2- elegance of manner, pleasing accomplishment.
3- favour, goodwill.
thoughtfull: caring.
polite: having, showing, the possession of, good manners and consideration for other people.
kind: having, showing thoughtfulness, sympathy or love for others.
tender: delicate; easily hurt or damaged; quickly feeling pain.
-------------------------------------------------------------------------------------
robustness:being vigorous, healthy.
resilience:quality or property of quickly recovering the original shape or condition after being pulled, crushed, etc.
flexibility:the state of being easily bent without breaking, easily changed to adapt new conditions, adaptability.
versatility:being interested in and clever at many different things.