Wednesday, July 31, 2013

Tepkisellik ve Baskınlık


Tepkisellik ve Baskınlık Türk insanının önde gelen zaafları...

Wednesday, July 24, 2013

Sıradan İnsanların Sıradan Cumhuriyeti

Türkiye giderek sıradan insanların sıradan Cumhuriyeti haline geliyor.

Bir ülkede sanattan ya da herhangi bir meslekten anlayan kişilerin toplam sayısı hiç bir zaman çoğunluğu oluşturmaz.  Kaldı ki üniversite eğitimi almış olmak aydın olmağı da göstermez.
Bir takım seçim oyunlarını da katarak ülkenin aydın kesiminin de içinde bulunduğu azınlık kesimi tümüyle reddetmek ciddi bir hatadır.

Azınlığın bilgisi ve sanatından faydalanabilmek için toplumun gerekli kültürel mekanizmaları kurabilmesi gerekir.  Malesef hükümet ve AKP belediyeciliğe dayanan çok tecrübeli bir yaklaşıma sahip fakat sanat, kültür, din gibi sosyal konularda yetersiz ve başarısızlar.  Örneğin eğitim konusunda iktidarları boyunca bir çok defa politika değiştirdiler.  Bunun kötü sonuçlarını 5-10 yıl içinde yetişen yeni nesillerde hep beraber göreceğiz inşallah...  Kültür ve sosyal konularda hükümetin ihale ve yap-işlet-sat politikasının başarılı olma şansı yoktur.
Almanya azınlığın bilgi ve tecrübesinden faydalanmağı en başarılı şekilde beceren ülkelerdendir.  Almanya’da bir fikir, nereden gelirse gelsin, ister azınlıktan ister iktidardan, ister çapulcudan ister mersedese binenden, eğer o fikir doğru ise anında, inanılmaz bir çabuklukla yönetim tarafından benimsenir ve uygulanır.  Sayın Topbaş’ın Gezi olaylarından sonra yaptığı gibi...

Malesef, hükümet ve değerli Başbakan sürekli istediğini yapma hakkı olduğunu ve bunun %60’tan kaynaklandığını söylüyor.  Bu yaklaşım çocukça ve çok kabadır.  Esasen sayın Başbakan tarafından sıradan çoğunluğun hislerine oynamak için ileri sürülmektedir.  Hükümetin önemli bir zaafı da oyunu aldığı sıradan insana yalnızca ihaleler vb belediyecilik yöntemleri ile hizmet etmeğe çalışmasıdır.  Hükümet oyunu aldığı geniş kesime liderlik etmek konusunda çok tutucu ve zayıftır.  Arada bir “kredi kartını ödeme için kullanınız” türünden yalnız ekonomik uyarılar gelmekte fakat temizlik, çalışkanlık, matematik ve yabancı dil için çaba göstermemek ve Atatürk’ün nutkunda belirttiği diğer zaaflar üzerinde hiç durulmamaktadır.  Bu hükümet din konusunda Türkiye’ye en çok borçlu olan hükümettir.  Fakat malesef koca bir 0’dır yaptıkları.  Paraya dayanan şeyleri yapıp en hayati olan ‘dinin özüne ilişkin’ konularda hiç bir şey yapmamıştır.  Çünkü amaç sıradan insanı ürkütmeden oyunu almak ve ihale vb beceriyi kullanarak maddi başarıyla hizmet etmektir. 
Bu hükümet halka liderlik etmek konusunda çok zayıf kalmıştır.  Bu durum ise sıradan insanların eğilimlerinin ve seçimlerinin devlet politikalarını ciddi şekilde etkilemesine, eğitim, kültür ve din gibi sosyal alanlarda Türkiye’nin zaman kaybetmesine yol açmıştır.

 

 

Sunday, July 7, 2013

Kur'an-ı Kerim, Atatürk'ün Nutku, İncil ve Fareler-İnsanlar'ın İstatistiksel Karşılaştırması

Öncelikle, bu bir doğal dil işleyiş(Natural Language Processing-NLP) çalışmasıdır.

Teknik ustalığımı uzmanı olmadığım sosyal konularda iddialar yapmak için kullanmam doğru olmaz.  Esas yorumu konunun uzmanı olan kişiler yapmalı.

Yine de, bu çalışmayı inceleyen her kişi gibi gözüme çarpan bir kaç noktayı da belirtmeden geçemeyeceğim.

1. Dört metnin her birinde Türkçe harflerin dağılımı yaklaşık olarak aynıdır.
Kur'an
a=    87,138 ---> %8.273 + + + + + + + + +>;
d=    38,174 ---> %3.624 + + + +>;
e=    84,534 ---> %8.026 + + + + + + + + +>;
i=    75,080 ---> %7.128 + + + + + + + +>;
k=    35,004 ---> %3.323 + + + +>;
l=    58,715 ---> %5.574 + + + + + +>;
m=    25,142 ---> %2.387 + + +>;
n=    64,867 ---> %6.159 + + + + + + +>;
r=    63,575 ---> %6.036 + + + + + + +>
Nutuk
a=   133,650 ---> %8.770 + + + + + + + + +>
d=    52,139 ---> %3.421 + + + +>
e=   128,690 ---> %8.444 + + + + + + + + +>
i=   111,305 ---> %7.304 + + + + + + + +>
k=    51,360 ---> %3.370 + + + +>
l=    86,173 ---> %5.655 + + + + + +>
m=    47,616 ---> %3.125 + + + +>
n=    88,686 ---> %5.819 + + + + + +>
r=    83,160 ---> %5.457 + + + + + +>
İncil
a=    98,591 ---> %8.623 + + + + + + + + +>
d=    39,196 ---> %3.428 + + + +>
e=    77,800 ---> %6.805 + + + + + + +>
i=    72,140 ---> %6.310 + + + + + + +>
k=    35,832 ---> %3.134 + + + +>
l=    57,830 ---> %5.058 + + + + + +>
m=    24,580 ---> %2.150 + + +>
n=    74,545 ---> %6.520 + + + + + + +>
r=    60,333 ---> %5.277 + + + + + +>
Fareler ve İnsanlar
a=    18,342 ---> %9.173 + + + + + + + + + +>
d=     8,133 ---> %4.068 + + + + +>
e=    16,023 ---> %8.014 + + + + + + + + +>
i=    13,901 ---> %6.952 + + + + + + +>
k=     7,176 ---> %3.589 + + + +>
l=     7,500 ---> %3.751 + + + +>
m=     5,293 ---> %2.647 + + +>
n=    11,215 ---> %5.609 + + + + + +>
r=    11,379 ---> %5.691 + + + + + +>
Metin uzunluğunun bu yaklaşık eşitlik üzerindeki etkisi incelenmelidir.

NLP'de metin dilinin tespitinde bu durumdan faydalınabilir.  Bunun için farklı dillerde yaklaşık aynı uzunlukta ve farklı uzunluklarda iki durum için çeşitli metinlerin analizi yapılmalı.

Doğrudan anahtar kelimelerin sınırlı uzunlukta sözlükten bakılmasının yanında
sözlük dışında kelimeler iççin bu yöntem de faydalı olabilir.

Harflerin kelime içindeki pozisyonlara göre sıklığının bulunması, yani 10 harfli bir kelime de 5. harfin a olma olasılığı hesaplanırsa metin dili tespiti daha kesin yapılabilir.

Böyle bir çalışma, metindeki her harf için 1'den 30'a kadar kelime uzunluklarının toplam listesini sayacaktır.

örn
a[uzunluk, toplam sayı]
b[uzunluk, toplam sayı]
c[uzunluk, toplam sayı]
d[uzunluk, toplam sayı]
...
Bu veri kullanılarak verilen bir kelime a ile başlıyor ise Türkçe'de ve başka bir dilde bunun hangi dil olma olasılığı bulunabilir. Hele kelimenin her harfi için bu işlem yapılırsa sonuç çok kesinleştirilebilir.

Bu yaklaşım Levenshtein uzaklığı ile birleştirilerek, ayrıca, örn. Kur'an'ın farklı tefsirlerinin Diyanet'in tefsirinden uzaklığını nesnel olarak ölçmek için de kullanılabilir.  Benzer şekilde, bir şirketin internet sahifelerindeki günlük değişimin nesnel bir şekilde izlenmesinde de kullanılabilir.

2. Kelime kullanım sıklığının incelenmesi

2.1 En çok kullanılan kelimelerin başında 've' 'bir' 'de' 'da' gibi dil bilgisi unsurları var.

2.2 Daha sonra:

Kur'an: Allah, onlar, şüphesiz
Nutuk: Paşa, Bey, İstanbul, Efendiler, MEclis
İncil: İsa, Tanrı, Mesih, Rab
Fareler ve İnsanlar: George, Lennie, Curley

2.3 İyi, doğru, güzel
Kur'an:
iyi=       147 ---> %0.106 + +>
doğru=     293 ---> %0.211 + + +>
güzel=     151 ---> %0.109 + +>
Nutuk:
iyi=       125 ---> %0.063 +>
doğru=     156 ---> %0.078 +>
güzel=      28 ---> %0.014 +>
İncil:
iyi=       156 ---> %0.106 + +>
doğru=     129 ---> %0.087 +>
güzel=      23 ---> %0.016 +>
Fareler ve İnsanlar:
iyi=        62 ---> %0.222 + + +>
doğru=      59 ---> %0.212 + + +>
Güzel=        36 ---> %0.129 + +>

2.4 Anlatımsal, hikaye özelliği 'dedi', demiş gibi harflere bakarak değerlendirilebilir.
2.5 'bilgi, duygu, kadın' kelimeleri ilginç...
2.6 'kutsal, ruh, saygı, sevgi' kelimeleri yoruma açık...
2.7 'zarar, azap, acı, şiddet, zalim' kelimelerinin sıklığı Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekiyor.
2.8 'Hürriyet, fedakarlık, bağımsız, millet' kelimeleri Nutuk açısından ilginç...

Sosyal ve din uzmanları bu konularda enine boyuna yorumlar yapabilir. 

Benim amacım,bundan sonra :
1-verilen metinden cümleleri ayrıştırmak.
2-Cümleleri fiil, özne nesne ve diğer alt bileşenlerine ayrıştırmak.
3-Cümlelerin ait olduğu bağlamları ayrıştırmak.
4-Verilen bir metnin bağlamlarını çıkarmak. 
5-Verilen bir yazının konusunu çıkarmak.
6-Otomatik yazı okuyup, anlamak.

Saturday, July 6, 2013

Steinbeck'in Farelere ve İnsanlara Dair'inin İstatistiksel Analizi

Kur'an-ı Kerim'in
http://alirizasaral.blogspot.com/2013/07/a-computer-aided-lexical-analysis-of.html
Nutuk'un
http://alirizasaral.blogspot.com/2013/07/ataturkun-nutkunun-istatistiksel-bir.html
ve İncil'in
http://alirizasaral.blogspot.com/2013/07/a-lexical-analysis-of-holly-bible.html
istatistiksel analizlerinden sonra John Steinbeck'in Farelere ve İnsanlara Dair
adlı kitabının bilgisayar destekli analizini aşağıda bulabilirsiniz.

İlk önce hangi harfin ne sıklıkta kullanıldığına ilişkin bilgiler,
sonra da hangi kelimenin hangi sıklıkta kullanıldığına ilişkin bilgiler.

FarelerInsanlar.txt
!=        63 ---> %0.032 +>
"=        54 ---> %0.027 +>
'=       398 ---> %0.199 +>
(=         3 ---> %0.002 +>
)=         3 ---> %0.002 +>
,=     2,200 ---> %1.100 + +>
-=        13 ---> %0.007 +>
.=     3,115 ---> %1.558 + +>
0=         1 ---> %0.001 +>
1=         1 ---> %0.001 +>
5=         1 ---> %0.001 +>
9=         1 ---> %0.001 +>
:=       677 ---> %0.339 +>
;=       124 ---> %0.062 +>
?=       319 ---> %0.160 +>
A=       185 ---> %0.093 +>
B=       614 ---> %0.307 +>
C=       397 ---> %0.199 +>
D=       113 ---> %0.057 +>
E=       128 ---> %0.064 +>
F=       107 ---> %0.054 +>
G=       546 ---> %0.273 +>
H=       226 ---> %0.113 +>
I=        22 ---> %0.011 +>
J=         2 ---> %0.001 +>
K=       177 ---> %0.089 +>
L=       401 ---> %0.201 +>
M=        53 ---> %0.027 +>
N=       168 ---> %0.084 +>
O=       159 ---> %0.080 +>
P=        68 ---> %0.034 +>
Q=         1 ---> %0.001 +>
R=        11 ---> %0.006 +>
S=       467 ---> %0.234 +>
T=       106 ---> %0.053 +>
U=        14 ---> %0.007 +>
V=        36 ---> %0.018 +>
W=        40 ---> %0.020 +>
Y=       124 ---> %0.062 +>
Z=        38 ---> %0.019 +>
a=    18,342 ---> %9.173 + + + + + + + + + +>
b=     4,354 ---> %2.178 + + +>
c=     1,159 ---> %0.580 +>
d=     8,133 ---> %4.068 + + + + +>
e=    16,023 ---> %8.014 + + + + + + + + +>
f=       803 ---> %0.402 +>
g=     2,167 ---> %1.084 + +>
h=     1,530 ---> %0.765 +>
i=    13,901 ---> %6.952 + + + + + + +>
j=         8 ---> %0.004 +>
k=     7,176 ---> %3.589 + + + +>
l=     7,500 ---> %3.751 + + + +>
m=     5,293 ---> %2.647 + + +>
n=    11,215 ---> %5.609 + + + + + +>
o=     4,084 ---> %2.043 + + +>
p=     1,319 ---> %0.660 +>
r=    11,379 ---> %5.691 + + + + + +>
s=     4,439 ---> %2.220 + + +>
t=     4,955 ---> %2.478 + + +>
u=     4,935 ---> %2.468 + + +>
v=     1,701 ---> %0.851 +>
w=         2 ---> %0.001 +>
y=     5,464 ---> %2.733 + + +>
z=     2,326 ---> %1.163 + +>
Â=         1 ---> %0.001 +>
Ç=        48 ---> %0.024 +>
Ö=        19 ---> %0.010 +>
Ü=         3 ---> %0.002 +>
İ=       105 ---> %0.053 +>
Ş=       137 ---> %0.069 +>
â=       351 ---> %0.176 +>
ç=     1,659 ---> %0.830 +>
ğ=     1,525 ---> %0.763 +>
ö=     1,092 ---> %0.546 +>
û=         5 ---> %0.003 +>
ü=     2,154 ---> %1.077 + +>
ı=     6,968 ---> %3.485 + + + +>
ş=     2,618 ---> %1.309 + +>
  ----------
TOT#= 199948

TOT WORDS#=  27874
*************** WORDS referred > 20 times
             an=        21 ---> %0.075 +>
          aşağı=        21 ---> %0.075 +>
          ayağa=        21 ---> %0.075 +>
          büyük=        21 ---> %0.075 +>
          bunun=        21 ---> %0.075 +>
          gelir=        21 ---> %0.075 +>
        Gözleri=        21 ---> %0.075 +>
            ise=        21 ---> %0.075 +>
       iskambil=        21 ---> %0.075 +>
            işi=        21 ---> %0.075 +>
         olduğu=        21 ---> %0.075 +>
         patron=        21 ---> %0.075 +>
           sert=        21 ---> %0.075 +>
        sesleri=        21 ---> %0.075 +>
            yer=        21 ---> %0.075 +>
          gölün=        22 ---> %0.079 +>
         herkes=        22 ---> %0.079 +>
           olur=        22 ---> %0.079 +>
           para=        22 ---> %0.079 +>
            tam=        22 ---> %0.079 +>
              u=        22 ---> %0.079 +>
        kapıdan=        23 ---> %0.083 +>
           veya=        23 ---> %0.083 +>
           Whit=        23 ---> %0.083 +>
          âdeta=        23 ---> %0.083 +>
         buraya=        24 ---> %0.086 +>
        bağırdı=        24 ---> %0.086 +>
           defa=        24 ---> %0.086 +>
            gün=        24 ---> %0.086 +>
         oturdu=        24 ---> %0.086 +>
          orada=        24 ---> %0.086 +>
     tavşanlara=        24 ---> %0.086 +>
        dönerek=        25 ---> %0.090 +>
          fazla=        25 ---> %0.090 +>
            hep=        25 ---> %0.090 +>
          neden=        25 ---> %0.090 +>
          ondan=        25 ---> %0.090 +>
            pek=        25 ---> %0.090 +>
         sırada=        25 ---> %0.090 +>
            Siz=        25 ---> %0.090 +>
          bizim=        26 ---> %0.093 +>
          demek=        26 ---> %0.093 +>
          Hayır=        26 ---> %0.093 +>
          insan=        26 ---> %0.093 +>
          koydu=        26 ---> %0.093 +>
         olacak=        26 ---> %0.093 +>
        bakarak=        27 ---> %0.097 +>
             et=        27 ---> %0.097 +>
             ha=        27 ---> %0.097 +>
        ihtiyar=        27 ---> %0.097 +>
        kocaman=        27 ---> %0.097 +>
          kızın=        27 ---> %0.097 +>
           sesi=        27 ---> %0.097 +>
          Zaten=        27 ---> %0.097 +>
     birdenbire=        28 ---> %0.100 + +>
           geri=        28 ---> %0.100 + +>
         gördüm=        28 ---> %0.100 + +>
          halde=        28 ---> %0.100 + +>
          duran=        29 ---> %0.104 + +>
      duruyordu=        29 ---> %0.104 + +>
           beni=        30 ---> %0.108 + +>
         hiçbir=        30 ---> %0.108 + +>
           uzun=        30 ---> %0.108 + +>
           olan=        31 ---> %0.111 + +>
            ona=        31 ---> %0.111 + +>
         yanına=        31 ---> %0.111 + +>
        İhtiyar=        31 ---> %0.111 + +>
           seni=        32 ---> %0.115 + +>
         birkaç=        33 ---> %0.118 + +>
          kimse=        33 ---> %0.118 + +>
          gitti=        34 ---> %0.122 + +>
          vardı=        34 ---> %0.122 + +>
          devam=        35 ---> %0.126 + +>
           fena=        35 ---> %0.126 + +>
      gözlerini=        35 ---> %0.126 + +>
            idi=        35 ---> %0.126 + +>
         yalnız=        35 ---> %0.126 + +>
            Bak=        36 ---> %0.129 + +>
          Güzel=        36 ---> %0.129 + +>
         içinde=        36 ---> %0.129 + +>
        buradan=        37 ---> %0.133 + +>
          nasıl=        37 ---> %0.133 + +>
          sordu=        37 ---> %0.133 + +>
          çünkü=        37 ---> %0.133 + +>
          bütün=        38 ---> %0.136 + +>
         birden=        38 ---> %0.136 + +>
          hemen=        38 ---> %0.136 + +>
          hafif=        39 ---> %0.140 + +>
             mı=        39 ---> %0.140 + +>
          böyle=        40 ---> %0.144 + +>
           Eğer=        40 ---> %0.144 + +>
          içeri=        41 ---> %0.147 + +>
            biz=        43 ---> %0.154 + +>
          belki=        43 ---> %0.154 + +>
            iki=        43 ---> %0.154 + +>
             iş=        44 ---> %0.158 + +>
          senin=        44 ---> %0.158 + +>
         başını=        46 ---> %0.165 + +>
          başka=        46 ---> %0.165 + +>
          benim=        46 ---> %0.165 + +>
           yere=        46 ---> %0.165 + +>
             Ya=        46 ---> %0.165 + +>
              a=        47 ---> %0.169 + +>
           bunu=        48 ---> %0.172 + +>
         üstüne=        48 ---> %0.172 + +>
            Ama=        49 ---> %0.176 + +>
          köpek=        49 ---> %0.176 + +>
          sesle=        49 ---> %0.176 + +>
          elini=        50 ---> %0.179 + +>
        Nihayet=        50 ---> %0.179 + +>
          artık=        51 ---> %0.183 + +>
           Gene=        51 ---> %0.183 + +>
          baktı=        52 ---> %0.187 + +>
          Kendi=        52 ---> %0.187 + +>
         Burada=        53 ---> %0.190 + +>
        beraber=        54 ---> %0.194 + +>
           onun=        54 ---> %0.194 + +>
             un=        54 ---> %0.194 + +>
        Carlson=        55 ---> %0.197 + +>
           Evet=        55 ---> %0.197 + +>
           adam=        56 ---> %0.201 + + +>
           etti=        56 ---> %0.201 + + +>
            çok=        56 ---> %0.201 + + +>
          doğru=        59 ---> %0.212 + + +>
            kız=        59 ---> %0.212 + + +>
             ye=        59 ---> %0.212 + + +>
            iyi=        62 ---> %0.222 + + +>
          Tabii=        62 ---> %0.222 + + +>
            ile=        64 ---> %0.230 + + +>
             in=        64 ---> %0.230 + + +>
            nin=        65 ---> %0.233 + + +>
            Hem=        66 ---> %0.237 + + +>
            var=        66 ---> %0.237 + + +>
             mi=        67 ---> %0.240 + + +>
          biraz=        70 ---> %0.251 + + +>
         tekrar=        70 ---> %0.251 + + +>
          yavaş=        70 ---> %0.251 + + +>
          değil=        72 ---> %0.258 + + +>
          küçük=        72 ---> %0.258 + + +>
         Crooks=        73 ---> %0.262 + + +>
           bile=        74 ---> %0.265 + + +>
            her=        75 ---> %0.269 + + +>
        başladı=        78 ---> %0.280 + + +>
           bana=        78 ---> %0.280 + + +>
            onu=        78 ---> %0.280 + + +>
           sana=        80 ---> %0.287 + + +>
           öyle=        83 ---> %0.298 + + +>
            yok=        84 ---> %0.301 + + + +>
          zaman=        99 ---> %0.355 + + + +>
            Hiç=       110 ---> %0.395 + + + +>
          Candy=       111 ---> %0.398 + + + +>
             Şu=       111 ---> %0.398 + + + +>
           için=       112 ---> %0.402 + + + + +>
             ki=       117 ---> %0.420 + + + + +>
          Şimdi=       120 ---> %0.431 + + + + +>
           daha=       121 ---> %0.434 + + + + +>
            Sen=       123 ---> %0.441 + + + + +>
           Slim=       130 ---> %0.466 + + + + +>
            şey=       132 ---> %0.474 + + + + +>
         Curley=       137 ---> %0.491 + + + + +>
          fakat=       148 ---> %0.531 + + + + + +>
             da=       166 ---> %0.596 + + + + + +>
           diye=       169 ---> %0.606 + + + + + + +>
          kadar=       170 ---> %0.610 + + + + + + +>
             bu=       182 ---> %0.653 + + + + + + +>
           gibi=       199 ---> %0.714 + + + + + + + +>
            ben=       205 ---> %0.735 + + + + + + + +>
              o=       213 ---> %0.764 + + + + + + + +>
             ne=       251 ---> %0.900 + + + + + + + + + +>
          Sonra=       277 ---> %0.994 + + + + + + + + + +>
             de=       308 ---> %1.105 + + + + + + + + + + + +>
         Lennie=       388 ---> %1.392 + + + + + + + + + + + + + +>
             VE=       437 ---> %1.568 + + + + + + + + + + + + + + + +>
           dedi=       459 ---> %1.647 + + + + + + + + + + + + + + + + +>
         George=       464 ---> %1.665 + + + + + + + + + + + + + + + + +>
            bir=     1,097 ---> %3.936 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>
  ----------
TOT#=  27874

A Lexical Analysis of Holly Bible - İncil'in Bilgisayar Destekli Analizi

Kur'an-ı Kerim'in
http://alirizasaral.blogspot.com/2013/07/a-computer-aided-lexical-analysis-of.html
ve Nutuk'un
http://alirizasaral.blogspot.com/2013/07/ataturkun-nutkunun-istatistiksel-bir.html
istatistiksel analizlerinden sonra İncil'in
bilgisayar destekli analizini aşağıda bulabilirsiniz.

İlk önce hangi harfin ne sıklıkta kullanıldığına ilişkin bilgiler,
sonra da hangi kelimenin hangi sıklıkta kullanıldığına ilişkin bilgiler.

İncil.txt
!=       429 ---> %0.038 +>
(=       792 ---> %0.069 +>
)=       792 ---> %0.069 +>
*=       282 ---> %0.025 +>
,=     9,572 ---> %0.837 +>
-=     1,929 ---> %0.169 +>
.=    14,609 ---> %1.278 + +>
0=     1,872 ---> %0.164 +>
1=     9,379 ---> %0.820 +>
2=     6,628 ---> %0.580 +>
3=     4,438 ---> %0.388 +>
4=     3,296 ---> %0.288 +>
5=     2,588 ---> %0.226 +>
6=     2,314 ---> %0.202 +>
7=     2,094 ---> %0.183 +>
8=     1,960 ---> %0.171 +>
9=     1,907 ---> %0.167 +>
:=     5,440 ---> %0.476 +>
;=     1,991 ---> %0.174 +>
?=     1,261 ---> %0.110 +>
A=     2,219 ---> %0.194 +>
B=     3,718 ---> %0.325 +>
C=       152 ---> %0.013 +>
D=     1,009 ---> %0.088 +>
E=     1,152 ---> %0.101 +>
F=       259 ---> %0.023 +>
G=     1,284 ---> %0.112 +>
H=     1,284 ---> %0.112 +>
I=       450 ---> %0.039 +>
J=         1 ---> %0.000 +>
K=     2,178 ---> %0.191 +>
L=       642 ---> %0.056 +>
M=     2,529 ---> %0.221 +>
N=       644 ---> %0.056 +>
O=     2,341 ---> %0.205 +>
P=       898 ---> %0.079 +>
R=     1,413 ---> %0.124 +>
S=     2,143 ---> %0.187 +>
T=     2,810 ---> %0.246 +>
U=       293 ---> %0.026 +>
V=       319 ---> %0.028 +>
W=         3 ---> %0.000 +>
X=        20 ---> %0.002 +>
Y=     2,992 ---> %0.262 +>
Z=       177 ---> %0.015 +>
[=        39 ---> %0.003 +>
]=        39 ---> %0.003 +>
a=    98,591 ---> %8.623 + + + + + + + + +>
b=    18,119 ---> %1.585 + +>
c=     8,125 ---> %0.711 +>
d=    39,196 ---> %3.428 + + + +>
e=    77,800 ---> %6.805 + + + + + + +>
f=       949 ---> %0.083 +>
g=    10,999 ---> %0.962 +>
h=     7,152 ---> %0.626 +>
i=    72,140 ---> %6.310 + + + + + + +>
j=        63 ---> %0.006 +>
k=    35,832 ---> %3.134 + + + +>
l=    57,830 ---> %5.058 + + + + + +>
m=    24,580 ---> %2.150 + + +>
n=    74,545 ---> %6.520 + + + + + + +>
o=    18,332 ---> %1.603 + +>
p=     5,365 ---> %0.469 +>
r=    60,333 ---> %5.277 + + + + + +>
s=    29,292 ---> %2.562 + + +>
t=    24,421 ---> %2.136 + + +>
u=    34,196 ---> %2.991 + + +>
v=     7,543 ---> %0.660 +>
x=         1 ---> %0.000 +>
y=    29,266 ---> %2.560 + + +>
z=    13,895 ---> %1.215 + +>
«=         5 ---> %0.000 +>
»=         5 ---> %0.000 +>
Ç=     1,524 ---> %0.133 +>
Ğ=        36 ---> %0.003 +>
Ö=       992 ---> %0.087 +>
Ü=       198 ---> %0.017 +>
İ=     3,656 ---> %0.320 +>
Ş=       351 ---> %0.031 +>
â=        45 ---> %0.004 +>
ç=     8,273 ---> %0.724 +>
ğ=    12,228 ---> %1.070 + +>
ö=     8,747 ---> %0.765 +>
ü=    18,286 ---> %1.599 + +>
ı=    46,387 ---> %4.057 + + + + +>
ş=    13,297 ---> %1.163 + +>
  ----------
TOT#=1143301

TOT WORDS#= 147688
*************** WORDS referred > 20 times
          adama=        21 ---> %0.014 +>
     ayaklarına=        21 ---> %0.014 +>
           alan=        21 ---> %0.014 +>
      açısından=        21 ---> %0.014 +>
     arkadaşlar=        21 ---> %0.014 +>
             ad=        21 ---> %0.014 +>
        Babamız=        21 ---> %0.014 +>
   bildiriyorum=        21 ---> %0.014 +>
      biliyordu=        21 ---> %0.014 +>
       bilmiyor=        21 ---> %0.014 +>
            dir=        21 ---> %0.014 +>
        duruyor=        21 ---> %0.014 +>
          doldu=        21 ---> %0.014 +>
        dünyada=        21 ---> %0.014 +>
            eli=        21 ---> %0.014 +>
            evi=        21 ---> %0.014 +>
         gücünü=        21 ---> %0.014 +>
        günahlı=        21 ---> %0.014 +>
            hak=        21 ---> %0.014 +>
        herkesi=        21 ---> %0.014 +>
         insana=        21 ---> %0.014 +>
             im=        21 ---> %0.014 +>
    kamaştırıcı=        21 ---> %0.014 +>
          kenti=        21 ---> %0.014 +>
        krallık=        21 ---> %0.014 +>
       Kendiniz=        21 ---> %0.014 +>
          kalır=        21 ---> %0.014 +>
       kaldırıp=        21 ---> %0.014 +>
          kıldı=        21 ---> %0.014 +>
         Nereye=        21 ---> %0.014 +>
          olayı=        21 ---> %0.014 +>
      ortasında=        21 ---> %0.014 +>
          parça=        21 ---> %0.014 +>
      sözlerini=        21 ---> %0.014 +>
       sağlanan=        21 ---> %0.014 +>
       sağlayan=        21 ---> %0.014 +>
   toplulukları=        21 ---> %0.014 +>
       Varlıklı=        21 ---> %0.014 +>
        yoluyla=        21 ---> %0.014 +>
      Yeryüzüne=        21 ---> %0.014 +>
          yiyip=        21 ---> %0.014 +>
        Yeryüzü=        21 ---> %0.014 +>
        Yabansı=        21 ---> %0.014 +>
          yengi=        21 ---> %0.014 +>
        Ölümden=        21 ---> %0.014 +>
       üstündür=        21 ---> %0.014 +>
          şarap=        21 ---> %0.014 +>
             al=        22 ---> %0.015 +>
           ağır=        22 ---> %0.015 +>
     belirtiler=        22 ---> %0.015 +>
     belirtirim=        22 ---> %0.015 +>
    Birbirinizi=        22 ---> %0.015 +>
          bende=        22 ---> %0.015 +>
    birbirinize=        22 ---> %0.015 +>
          doğal=        22 ---> %0.015 +>
      doğruluğa=        22 ---> %0.015 +>
          dönüp=        22 ---> %0.015 +>
          durup=        22 ---> %0.015 +>
          düşen=        22 ---> %0.015 +>
         evinde=        22 ---> %0.015 +>
          gümüş=        22 ---> %0.015 +>
         görmek=        22 ---> %0.015 +>
      geldiğini=        22 ---> %0.015 +>
        işlerle=        22 ---> %0.015 +>
            işe=        22 ---> %0.015 +>
    kendisinden=        22 ---> %0.015 +>
          kulak=        22 ---> %0.015 +>
           koca=        22 ---> %0.015 +>
          Kutlu=        22 ---> %0.015 +>
           köle=        22 ---> %0.015 +>
       mektubun=        22 ---> %0.015 +>
         meleği=        22 ---> %0.015 +>
          musun=        22 ---> %0.015 +>
           onda=        22 ---> %0.015 +>
       olanlara=        22 ---> %0.015 +>
       olduğuna=        22 ---> %0.015 +>
    peygamberin=        22 ---> %0.015 +>
   peygamberler=        22 ---> %0.015 +>
          temel=        22 ---> %0.015 +>
       tapınağa=        22 ---> %0.015 +>
     tanıklıkta=        22 ---> %0.015 +>
        yaraşan=        22 ---> %0.015 +>
         yasaya=        22 ---> %0.015 +>
           Yoel=        22 ---> %0.015 +>
           ırak=        22 ---> %0.015 +>
           Asya=        23 ---> %0.016 +>
           başı=        23 ---> %0.016 +>
        bulundu=        23 ---> %0.016 +>
  doğrultusunda=        23 ---> %0.016 +>
           dışı=        23 ---> %0.016 +>
          durum=        23 ---> %0.016 +>
  esinlemesiyle=        23 ---> %0.016 +>
       gördüler=        23 ---> %0.016 +>
       gittiler=        23 ---> %0.016 +>
          güzel=        23 ---> %0.016 +>
       giderken=        23 ---> %0.016 +>
        getirdi=        23 ---> %0.016 +>
         görmez=        23 ---> %0.016 +>
    giysilerini=        23 ---> %0.016 +>
       geldiler=        23 ---> %0.016 +>
       gösterdi=        23 ---> %0.016 +>
       gereksiz=        23 ---> %0.016 +>
        isteyen=        23 ---> %0.016 +>
         insanı=        23 ---> %0.016 +>
          ileri=        23 ---> %0.016 +>
         kaleme=        23 ---> %0.016 +>
          kralı=        23 ---> %0.016 +>
           kapı=        23 ---> %0.016 +>
       Kuşkusuz=        23 ---> %0.016 +>
        olaylar=        23 ---> %0.016 +>
           oruç=        23 ---> %0.016 +>
         olması=        23 ---> %0.016 +>
           sona=        23 ---> %0.016 +>
         senden=        23 ---> %0.016 +>
            sağ=        23 ---> %0.016 +>
        Simgesi=        23 ---> %0.016 +>
       sevinçle=        23 ---> %0.016 +>
        Tapınak=        23 ---> %0.016 +>
       Tapınağı=        23 ---> %0.016 +>
        vergisi=        23 ---> %0.016 +>
          vakti=        23 ---> %0.016 +>
         vermek=        23 ---> %0.016 +>
        yazılar=        23 ---> %0.016 +>
           önem=        23 ---> %0.016 +>
          ölüme=        23 ---> %0.016 +>
          Örnek=        23 ---> %0.016 +>
        şimdiki=        23 ---> %0.016 +>
         Annesi=        24 ---> %0.016 +>
        Adamlar=        24 ---> %0.016 +>
             Ay=        24 ---> %0.016 +>
        Babanız=        24 ---> %0.016 +>
          buldu=        24 ---> %0.016 +>
        buyurdu=        24 ---> %0.016 +>
           beri=        24 ---> %0.016 +>
        bağırdı=        24 ---> %0.016 +>
        buyruğu=        24 ---> %0.016 +>
      cezaevine=        24 ---> %0.016 +>
        cinleri=        24 ---> %0.016 +>
          dille=        24 ---> %0.016 +>
         durumu=        24 ---> %0.016 +>
           Dağı=        24 ---> %0.016 +>
         edilen=        24 ---> %0.016 +>
        hepiniz=        24 ---> %0.016 +>
        içinden=        24 ---> %0.016 +>
       kapsayan=        24 ---> %0.016 +>
       Korintos=        24 ---> %0.016 +>
          misin=        24 ---> %0.016 +>
         oluşan=        24 ---> %0.016 +>
         oturdu=        24 ---> %0.016 +>
        sürekli=        24 ---> %0.016 +>
       sözlerle=        24 ---> %0.016 +>
           sonu=        24 ---> %0.016 +>
         uyanık=        24 ---> %0.016 +>
            ver=        24 ---> %0.016 +>
          yalan=        24 ---> %0.016 +>
     yetkililer=        24 ---> %0.016 +>
          çıkar=        24 ---> %0.016 +>
   öğrencilerin=        24 ---> %0.016 +>
    öğrencilere=        24 ---> %0.016 +>
           adlı=        25 ---> %0.017 +>
        belirli=        25 ---> %0.017 +>
       bağlılık=        25 ---> %0.017 +>
            Cin=        25 ---> %0.017 +>
          doğan=        25 ---> %0.017 +>
        Değerli=        25 ---> %0.017 +>
        dilekte=        25 ---> %0.017 +>
            der=        25 ---> %0.017 +>
        Evlilik=        25 ---> %0.017 +>
       ediyordu=        25 ---> %0.017 +>
        gibidir=        25 ---> %0.017 +>
          gelin=        25 ---> %0.017 +>
          gören=        25 ---> %0.017 +>
       gerçekte=        25 ---> %0.017 +>
        göründü=        25 ---> %0.017 +>
          gerek=        25 ---> %0.017 +>
          içeri=        25 ---> %0.017 +>
         isteği=        25 ---> %0.017 +>
          kalan=        25 ---> %0.017 +>
          kente=        25 ---> %0.017 +>
            kin=        25 ---> %0.017 +>
      kendinizi=        25 ---> %0.017 +>
          Konut=        25 ---> %0.017 +>
         kimdir=        25 ---> %0.017 +>
      kardeşini=        25 ---> %0.017 +>
        kayrası=        25 ---> %0.017 +>
         sahibi=        25 ---> %0.017 +>
           sesi=        25 ---> %0.017 +>
          Titos=        25 ---> %0.017 +>
        verecek=        25 ---> %0.017 +>
      vereceğim=        25 ---> %0.017 +>
          yapan=        25 ---> %0.017 +>
          yaptı=        25 ---> %0.017 +>
          çağın=        25 ---> %0.017 +>
          İshak=        25 ---> %0.017 +>
           ışık=        25 ---> %0.017 +>
          şeyin=        25 ---> %0.017 +>
       ayakları=        26 ---> %0.018 +>
             az=        26 ---> %0.018 +>
        ayrıldı=        26 ---> %0.018 +>
        bıraktı=        26 ---> %0.018 +>
     Bildiriyor=        26 ---> %0.018 +>
         Canını=        26 ---> %0.018 +>
          denen=        26 ---> %0.018 +>
       evrensel=        26 ---> %0.018 +>
          elini=        26 ---> %0.018 +>
             et=        26 ---> %0.018 +>
        ettiler=        26 ---> %0.018 +>
          Geniş=        26 ---> %0.018 +>
      Günahları=        26 ---> %0.018 +>
      inanlılar=        26 ---> %0.018 +>
           kırk=        26 ---> %0.018 +>
           konu=        26 ---> %0.018 +>
        kimseye=        26 ---> %0.018 +>
            kan=        26 ---> %0.018 +>
          kimin=        26 ---> %0.018 +>
         kentte=        26 ---> %0.018 +>
      Makedonya=        26 ---> %0.018 +>
         nedeni=        26 ---> %0.018 +>
     olduğundan=        26 ---> %0.018 +>
        olsaydı=        26 ---> %0.018 +>
         parlak=        26 ---> %0.018 +>
      Romalılar=        26 ---> %0.018 +>
          Rabbi=        26 ---> %0.018 +>
       sizlerle=        26 ---> %0.018 +>
         Sadece=        26 ---> %0.018 +>
        çağırıp=        26 ---> %0.018 +>
    Özdeyişleri=        26 ---> %0.018 +>
         önemle=        26 ---> %0.018 +>
          ürünü=        26 ---> %0.018 +>
         İkiler=        26 ---> %0.018 +>
         şeytan=        26 ---> %0.018 +>
       amacıyla=        27 ---> %0.018 +>
         altına=        27 ---> %0.018 +>
          barış=        27 ---> %0.018 +>
       bakımdan=        27 ---> %0.018 +>
        bunlara=        27 ---> %0.018 +>
  başrahiplerle=        27 ---> %0.018 +>
       bildirdi=        27 ---> %0.018 +>
         ettiği=        27 ---> %0.018 +>
         ekmeği=        27 ---> %0.018 +>
          genel=        27 ---> %0.018 +>
        gerçeğe=        27 ---> %0.018 +>
          içine=        27 ---> %0.018 +>
         imanla=        27 ---> %0.018 +>
          küçük=        27 ---> %0.018 +>
     kesinlikle=        27 ---> %0.018 +>
       kadınlar=        27 ---> %0.018 +>
      olacaktır=        27 ---> %0.018 +>
            tir=        27 ---> %0.018 +>
       Tanrımız=        27 ---> %0.018 +>
           umut=        27 ---> %0.018 +>
    yazılmıştır=        27 ---> %0.018 +>
       yaklaştı=        27 ---> %0.018 +>
           yeri=        27 ---> %0.018 +>
         yasayı=        27 ---> %0.018 +>
         yetkin=        27 ---> %0.018 +>
        yerinde=        27 ---> %0.018 +>
            ölü=        27 ---> %0.018 +>
         adında=        28 ---> %0.019 +>
         baştan=        28 ---> %0.019 +>
             bi=        28 ---> %0.019 +>
   biliyorsunuz=        28 ---> %0.019 +>
          derin=        28 ---> %0.019 +>
        dışında=        28 ---> %0.019 +>
            eve=        28 ---> %0.019 +>
         ederek=        28 ---> %0.019 +>
           gözü=        28 ---> %0.019 +>
           Göğe=        28 ---> %0.019 +>
          halkı=        28 ---> %0.019 +>
         hoşnut=        28 ---> %0.019 +>
           işte=        28 ---> %0.019 +>
         kalktı=        28 ---> %0.019 +>
      karşılığı=        28 ---> %0.019 +>
           kimi=        28 ---> %0.019 +>
          miras=        28 ---> %0.019 +>
        nereden=        28 ---> %0.019 +>
       olabilir=        28 ---> %0.019 +>
         oluyor=        28 ---> %0.019 +>
 peygamberlerin=        28 ---> %0.019 +>
         sesini=        28 ---> %0.019 +>
      tanrılara=        28 ---> %0.019 +>
        Yetkisi=        28 ---> %0.019 +>
   yaşamlıların=        28 ---> %0.019 +>
      özellikle=        28 ---> %0.019 +>
           Öğüt=        28 ---> %0.019 +>
          üzere=        28 ---> %0.019 +>
        Antakya=        29 ---> %0.020 +>
        böylesi=        29 ---> %0.020 +>
            baş=        29 ---> %0.020 +>
           daki=        29 ---> %0.020 +>
          deniz=        29 ---> %0.020 +>
            dul=        29 ---> %0.020 +>
        elinden=        29 ---> %0.020 +>
         Geriye=        29 ---> %0.020 +>
       günlerde=        29 ---> %0.020 +>
     getirdiler=        29 ---> %0.020 +>
            gök=        29 ---> %0.020 +>
          Gökte=        29 ---> %0.020 +>
          gelir=        29 ---> %0.020 +>
           Genç=        29 ---> %0.020 +>
        geliyor=        29 ---> %0.020 +>
          halka=        29 ---> %0.020 +>
           izin=        29 ---> %0.020 +>
         istedi=        29 ---> %0.020 +>
          ister=        29 ---> %0.020 +>
          Kurul=        29 ---> %0.020 +>
    niteliğinde=        29 ---> %0.020 +>
         Sözler=        29 ---> %0.020 +>
      topluluğa=        29 ---> %0.020 +>
       yüceliği=        29 ---> %0.020 +>
            İki=        29 ---> %0.020 +>
          Ardım=        30 ---> %0.020 +>
       ağzından=        30 ---> %0.020 +>
        ayrılıp=        30 ---> %0.020 +>
        bununla=        30 ---> %0.020 +>
         bedeni=        30 ---> %0.020 +>
          Bakın=        30 ---> %0.020 +>
     Böylelikle=        30 ---> %0.020 +>
         Denizi=        30 ---> %0.020 +>
       dediğini=        30 ---> %0.020 +>
         Gümrük=        30 ---> %0.020 +>
         gelsin=        30 ---> %0.020 +>
          Gidin=        30 ---> %0.020 +>
 hükümranlığına=        30 ---> %0.020 +>
          imanı=        30 ---> %0.020 +>
        insanın=        30 ---> %0.020 +>
     kardeşleri=        30 ---> %0.020 +>
          kesin=        30 ---> %0.020 +>
             nü=        30 ---> %0.020 +>
          ondan=        30 ---> %0.020 +>
          olanı=        30 ---> %0.020 +>
          tanık=        30 ---> %0.020 +>
             te=        30 ---> %0.020 +>
           Vali=        30 ---> %0.020 +>
         çocuğu=        30 ---> %0.020 +>
         anlamı=        31 ---> %0.021 +>
           ateş=        31 ---> %0.021 +>
              b=        31 ---> %0.021 +>
      biliyoruz=        31 ---> %0.021 +>
         Denize=        31 ---> %0.021 +>
          diyor=        31 ---> %0.021 +>
         Efendi=        31 ---> %0.021 +>
       ellerini=        31 ---> %0.021 +>
         geldim=        31 ---> %0.021 +>
        içindir=        31 ---> %0.021 +>
      konusunda=        31 ---> %0.021 +>
        konuşan=        31 ---> %0.021 +>
           salt=        31 ---> %0.021 +>
           soru=        31 ---> %0.021 +>
          satın=        31 ---> %0.021 +>
          uşağı=        31 ---> %0.021 +>
      ulusların=        31 ---> %0.021 +>
          varıp=        31 ---> %0.021 +>
          verin=        31 ---> %0.021 +>
     Yeryüzünün=        31 ---> %0.021 +>
          yanıt=        31 ---> %0.021 +>
          ölümü=        31 ---> %0.021 +>
    İsrailliler=        31 ---> %0.021 +>
              –=        31 ---> %0.021 +>
           Amin=        32 ---> %0.022 +>
      Bunlardan=        32 ---> %0.022 +>
         buraya=        32 ---> %0.022 +>
     diyorlardı=        32 ---> %0.022 +>
          eline=        32 ---> %0.022 +>
         ertesi=        32 ---> %0.022 +>
        gözleri=        32 ---> %0.022 +>
            Güç=        32 ---> %0.022 +>
         iyilik=        32 ---> %0.022 +>
        Krallar=        32 ---> %0.022 +>
          suçlu=        32 ---> %0.022 +>
           Saat=        32 ---> %0.022 +>
        çeşitli=        32 ---> %0.022 +>
       çocuklar=        32 ---> %0.022 +>
        üstünde=        32 ---> %0.022 +>
            boş=        33 ---> %0.022 +>
       başrahip=        33 ---> %0.022 +>
        değilim=        33 ---> %0.022 +>
          duran=        33 ---> %0.022 +>
         duydum=        33 ---> %0.022 +>
         Efesos=        33 ---> %0.022 +>
          göğün=        33 ---> %0.022 +>
     geldiğinde=        33 ---> %0.022 +>
       herhangi=        33 ---> %0.022 +>
         halkın=        33 ---> %0.022 +>
         ikinci=        33 ---> %0.022 +>
         işleri=        33 ---> %0.022 +>
        koyuldu=        33 ---> %0.022 +>
            kat=        33 ---> %0.022 +>
         Kayser=        33 ---> %0.022 +>
           ndan=        33 ---> %0.022 +>
         olmaya=        33 ---> %0.022 +>
       olanları=        33 ---> %0.022 +>
         Samuel=        33 ---> %0.022 +>
     söylüyorum=        33 ---> %0.022 +>
      tapınakta=        33 ---> %0.022 +>
     yorumcular=        33 ---> %0.022 +>
          Önsöz=        33 ---> %0.022 +>
           açık=        34 ---> %0.023 +>
         açıkça=        34 ---> %0.023 +>
        anlattı=        34 ---> %0.023 +>
         birine=        34 ---> %0.023 +>
      insanlara=        34 ---> %0.023 +>
        katında=        34 ---> %0.023 +>
           Kısa=        34 ---> %0.023 +>
             mu=        34 ---> %0.023 +>
         nerede=        34 ---> %0.023 +>
         onunla=        34 ---> %0.023 +>
           sürü=        34 ---> %0.023 +>
          Saygı=        34 ---> %0.023 +>
          sahip=        34 ---> %0.023 +>
        verildi=        34 ---> %0.023 +>
           yüce=        34 ---> %0.023 +>
         Yardım=        34 ---> %0.023 +>
        yaşayan=        34 ---> %0.023 +>
        yolunda=        34 ---> %0.023 +>
        çağırdı=        34 ---> %0.023 +>
       Ölülerin=        34 ---> %0.023 +>
          ötürü=        34 ---> %0.023 +>
          altın=        35 ---> %0.024 +>
       belirgin=        35 ---> %0.024 +>
             be=        35 ---> %0.024 +>
        boyunca=        35 ---> %0.024 +>
           dolu=        35 ---> %0.024 +>
            dur=        35 ---> %0.024 +>
           gücü=        35 ---> %0.024 +>
     Haberciler=        35 ---> %0.024 +>
        işkence=        35 ---> %0.024 +>
      insanları=        35 ---> %0.024 +>
     kendisiyle=        35 ---> %0.024 +>
           Kalk=        35 ---> %0.024 +>
          Sayım=        35 ---> %0.024 +>
         sünnet=        35 ---> %0.024 +>
    topluluğuna=        35 ---> %0.024 +>
        öğrenci=        35 ---> %0.024 +>
            İyi=        35 ---> %0.024 +>
          adına=        36 ---> %0.024 +>
        biçimde=        36 ---> %0.024 +>
          denli=        36 ---> %0.024 +>
          düştü=        36 ---> %0.024 +>
         dışarı=        36 ---> %0.024 +>
          girdi=        36 ---> %0.024 +>
          ilkin=        36 ---> %0.024 +>
          mutlu=        36 ---> %0.024 +>
       Sağlıklı=        36 ---> %0.024 +>
     Topluluğun=        36 ---> %0.024 +>
        taşıyan=        36 ---> %0.024 +>
       yaklaşık=        36 ---> %0.024 +>
          yetki=        36 ---> %0.024 +>
        yanında=        36 ---> %0.024 +>
          çıkan=        36 ---> %0.024 +>
          önüne=        36 ---> %0.024 +>
          özgür=        36 ---> %0.024 +>
          İlyas=        36 ---> %0.024 +>
            İlk=        36 ---> %0.024 +>
          şudur=        36 ---> %0.024 +>
     aralarında=        37 ---> %0.025 +>
        bizlere=        37 ---> %0.025 +>
       Barnabas=        37 ---> %0.025 +>
          döndü=        37 ---> %0.025 +>
          erkek=        37 ---> %0.025 +>
            hep=        37 ---> %0.025 +>
        kardeşi=        37 ---> %0.025 +>
       karşılık=        37 ---> %0.025 +>
         Kentin=        37 ---> %0.025 +>
            nda=        37 ---> %0.025 +>
          nedir=        37 ---> %0.025 +>
        oğluydu=        37 ---> %0.025 +>
            suç=        37 ---> %0.025 +>
            ten=        37 ---> %0.025 +>
   topluluğunun=        37 ---> %0.025 +>
           uzun=        37 ---> %0.025 +>
          varsa=        37 ---> %0.025 +>
          çıkıp=        37 ---> %0.025 +>
           öldü=        37 ---> %0.025 +>
          araya=        38 ---> %0.026 +>
        birinin=        38 ---> %0.026 +>
        bilinen=        38 ---> %0.026 +>
            bol=        38 ---> %0.026 +>
        diyordu=        38 ---> %0.026 +>
         Dikkat=        38 ---> %0.026 +>
       kimsenin=        38 ---> %0.026 +>
        kendine=        38 ---> %0.026 +>
        ortadan=        38 ---> %0.026 +>
       onlardan=        38 ---> %0.026 +>
            pek=        38 ---> %0.026 +>
       soyundan=        38 ---> %0.026 +>
        sonunda=        38 ---> %0.026 +>
           özel=        38 ---> %0.026 +>
          adını=        39 ---> %0.026 +>
        Belirti=        39 ---> %0.026 +>
      Gözlerini=        39 ---> %0.026 +>
          hangi=        39 ---> %0.026 +>
        musunuz=        39 ---> %0.026 +>
         Passah=        39 ---> %0.026 +>
         sırada=        39 ---> %0.026 +>
            ses=        39 ---> %0.026 +>
           yola=        39 ---> %0.026 +>
        yararlı=        39 ---> %0.026 +>
      çocukları=        39 ---> %0.026 +>
         üstüne=        39 ---> %0.026 +>
          adamı=        40 ---> %0.027 +>
         birini=        40 ---> %0.027 +>
       doğruluk=        40 ---> %0.027 +>
           eder=        40 ---> %0.027 +>
       Filippos=        40 ---> %0.027 +>
            git=        40 ---> %0.027 +>
            işi=        40 ---> %0.027 +>
       Süleyman=        40 ---> %0.027 +>
         teslim=        40 ---> %0.027 +>
       uluslara=        40 ---> %0.027 +>
           vaat=        40 ---> %0.027 +>
         önceki=        40 ---> %0.027 +>
           İman=        40 ---> %0.027 +>
        bizleri=        41 ---> %0.028 +>
        bağımlı=        41 ---> %0.028 +>
     doğrulukla=        41 ---> %0.028 +>
       Göklerin=        41 ---> %0.028 +>
          Hayır=        41 ---> %0.028 +>
     Karşısında=        41 ---> %0.028 +>
         Kardeş=        41 ---> %0.028 +>
        olanlar=        41 ---> %0.028 +>
         sözünü=        41 ---> %0.028 +>
       teşekkür=        41 ---> %0.028 +>
        verilen=        41 ---> %0.028 +>
        yaptığı=        41 ---> %0.028 +>
         çağlar=        41 ---> %0.028 +>
          çocuk=        41 ---> %0.028 +>
          bugün=        42 ---> %0.028 +>
           diri=        42 ---> %0.028 +>
         Ediyor=        42 ---> %0.028 +>
            gel=        42 ---> %0.028 +>
          kadar=        42 ---> %0.028 +>
        Tanrısı=        42 ---> %0.028 +>
        verdiği=        42 ---> %0.028 +>
          İnsan=        42 ---> %0.028 +>
            ana=        43 ---> %0.029 +>
          ancak=        43 ---> %0.029 +>
          Demek=        43 ---> %0.029 +>
        gerekir=        43 ---> %0.029 +>
      Güvenilir=        43 ---> %0.029 +>
           göre=        43 ---> %0.029 +>
        gerçeği=        43 ---> %0.029 +>
         Haberi=        43 ---> %0.029 +>
          işler=        43 ---> %0.029 +>
          kitap=        43 ---> %0.029 +>
        kötülük=        43 ---> %0.029 +>
           para=        43 ---> %0.029 +>
        yücelik=        43 ---> %0.029 +>
        Üstelik=        43 ---> %0.029 +>
            Bak=        44 ---> %0.030 +>
        esenlik=        44 ---> %0.030 +>
        gerekli=        44 ---> %0.030 +>
       Günahtan=        44 ---> %0.030 +>
       herkesin=        44 ---> %0.030 +>
        kişinin=        44 ---> %0.030 +>
      nedeniyle=        44 ---> %0.030 +>
            Vay=        44 ---> %0.030 +>
        yiyecek=        44 ---> %0.030 +>
             Öz=        44 ---> %0.030 +>
         üçüncü=        44 ---> %0.030 +>
           şunu=        44 ---> %0.030 +>
          aşağı=        45 ---> %0.030 +>
          budur=        45 ---> %0.030 +>
        Bedenin=        45 ---> %0.030 +>
         bizler=        45 ---> %0.030 +>
         Babası=        45 ---> %0.030 +>
      biliyorum=        45 ---> %0.030 +>
        dönemde=        45 ---> %0.030 +>
          etmek=        45 ---> %0.030 +>
           Kent=        45 ---> %0.030 +>
        Mektubu=        45 ---> %0.030 +>
          yemek=        45 ---> %0.030 +>
            ant=        46 ---> %0.031 +>
       bazıları=        46 ---> %0.031 +>
         egemen=        46 ---> %0.031 +>
          ekmek=        46 ---> %0.031 +>
           Evet=        46 ---> %0.031 +>
          evine=        46 ---> %0.031 +>
          gidip=        46 ---> %0.031 +>
        herkese=        46 ---> %0.031 +>
       kurtuluş=        46 ---> %0.031 +>
         kalkıp=        46 ---> %0.031 +>
        konuştu=        46 ---> %0.031 +>
          neden=        46 ---> %0.031 +>
          nunla=        46 ---> %0.031 +>
        rasgele=        46 ---> %0.031 +>
          sesle=        46 ---> %0.031 +>
         yaşama=        46 ---> %0.031 +>
  öğrencilerine=        46 ---> %0.031 +>
           ürün=        46 ---> %0.031 +>
          ayağa=        47 ---> %0.032 +>
          Babam=        47 ---> %0.032 +>
      gerçekten=        47 ---> %0.032 +>
           kuzu=        47 ---> %0.032 +>
   peygamberlik=        47 ---> %0.032 +>
             su=        47 ---> %0.032 +>
           Uşak=        47 ---> %0.032 +>
     yeryüzünde=        47 ---> %0.032 +>
          yolda=        47 ---> %0.032 +>
           özgü=        47 ---> %0.032 +>
     İhtiyarlar=        47 ---> %0.032 +>
         benzer=        48 ---> %0.033 +>
            dır=        48 ---> %0.033 +>
         konuda=        48 ---> %0.033 +>
        olmayan=        48 ---> %0.033 +>
            taş=        48 ---> %0.033 +>
         yazılı=        48 ---> %0.033 +>
        yaraşır=        48 ---> %0.033 +>
         adıyla=        49 ---> %0.033 +>
         adamın=        49 ---> %0.033 +>
          dünya=        49 ---> %0.033 +>
        dünyaya=        49 ---> %0.033 +>
          gördü=        49 ---> %0.033 +>
           Saul=        49 ---> %0.033 +>
         yaşamı=        49 ---> %0.033 +>
         önemli=        49 ---> %0.033 +>
           alıp=        50 ---> %0.034 +>
          bilgi=        50 ---> %0.034 +>
         gördüm=        50 ---> %0.034 +>
        kadının=        50 ---> %0.034 +>
       sordular=        50 ---> %0.034 +>
       Timoteos=        50 ---> %0.034 +>
          veren=        50 ---> %0.034 +>
       Yahudiye=        50 ---> %0.034 +>
          Artık=        51 ---> %0.035 +>
        bırakıp=        51 ---> %0.035 +>
         kişiyi=        51 ---> %0.035 +>
        onlarla=        51 ---> %0.035 +>
       simgesel=        51 ---> %0.035 +>
          Sevgi=        51 ---> %0.035 +>
            yıl=        51 ---> %0.035 +>
        Zekarya=        51 ---> %0.035 +>
       Öğretmen=        51 ---> %0.035 +>
           ardı=        52 ---> %0.035 +>
         başına=        52 ---> %0.035 +>
             ev=        52 ---> %0.035 +>
      kardeşler=        52 ---> %0.035 +>
      Levililer=        52 ---> %0.035 +>
        sağlığa=        52 ---> %0.035 +>
         İşleri=        52 ---> %0.035 +>
        altında=        53 ---> %0.036 +>
         benden=        53 ---> %0.036 +>
         Göksel=        53 ---> %0.036 +>
         tümünü=        53 ---> %0.036 +>
          yargı=        53 ---> %0.036 +>
          Çölde=        53 ---> %0.036 +>
        önceden=        53 ---> %0.036 +>
          oraya=        54 ---> %0.037 +>
          Yusuf=        54 ---> %0.037 +>
          beden=        55 ---> %0.037 +>
        diyerek=        55 ---> %0.037 +>
       dünyanın=        55 ---> %0.037 +>
            ele=        55 ---> %0.037 +>
         gökten=        55 ---> %0.037 +>
   Hükümranlığı=        55 ---> %0.037 +>
           yazı=        55 ---> %0.037 +>
       yaklaşıp=        55 ---> %0.037 +>
           Ölüm=        55 ---> %0.037 +>
        Doğrusu=        56 ---> %0.038 +>
         karşın=        56 ---> %0.038 +>
          Selam=        56 ---> %0.038 +>
           yanı=        56 ---> %0.038 +>
       yararına=        56 ---> %0.038 +>
        Benimle=        57 ---> %0.039 +>
        Haberci=        57 ---> %0.039 +>
           Ruhu=        57 ---> %0.039 +>
      Topluluğu=        57 ---> %0.039 +>
           yana=        57 ---> %0.039 +>
       üzerinde=        57 ---> %0.039 +>
          arada=        58 ---> %0.039 +>
       aranızda=        58 ---> %0.039 +>
        başladı=        58 ---> %0.039 +>
       gönderdi=        58 ---> %0.039 +>
        Sevgili=        58 ---> %0.039 +>
          bağlı=        59 ---> %0.040 +>
           bazı=        59 ---> %0.040 +>
     insanların=        59 ---> %0.040 +>
           Kral=        59 ---> %0.040 +>
            beş=        60 ---> %0.041 +>
            göz=        60 ---> %0.041 +>
           gece=        60 ---> %0.041 +>
         Oradan=        60 ---> %0.041 +>
             YE=        60 ---> %0.041 +>
           öbür=        60 ---> %0.041 +>
        duyunca=        61 ---> %0.041 +>
           Oysa=        61 ---> %0.041 +>
        Uluslar=        61 ---> %0.041 +>
         yüksek=        61 ---> %0.041 +>
        Herodes=        62 ---> %0.042 +>
    kendilerini=        62 ---> %0.042 +>
            tan=        62 ---> %0.042 +>
           Buna=        63 ---> %0.043 +>
       değildir=        63 ---> %0.043 +>
        kendini=        63 ---> %0.043 +>
           olun=        63 ---> %0.043 +>
        sözleri=        63 ---> %0.043 +>
          tıpkı=        63 ---> %0.043 +>
    öğrencileri=        63 ---> %0.043 +>
        gelecek=        64 ---> %0.043 +>
          kayra=        64 ---> %0.043 +>
            kız=        64 ---> %0.043 +>
        kişiler=        64 ---> %0.043 +>
           süre=        64 ---> %0.043 +>
           aldı=        65 ---> %0.044 +>
           bizi=        65 ---> %0.044 +>
      Peygamber=        65 ---> %0.044 +>
            yla=        65 ---> %0.044 +>
          bütün=        66 ---> %0.045 +>
   Habercilerin=        66 ---> %0.045 +>
           Roma=        66 ---> %0.045 +>
            Öte=        66 ---> %0.045 +>
         İsrail=        66 ---> %0.045 +>
        bulunan=        67 ---> %0.045 +>
             ta=        67 ---> %0.045 +>
       yüzünden=        67 ---> %0.045 +>
           olur=        68 ---> %0.046 +>
        Pilatus=        68 ---> %0.046 +>
          vakit=        68 ---> %0.046 +>
         Burada=        69 ---> %0.047 +>
        durumda=        69 ---> %0.047 +>
          hemen=        69 ---> %0.047 +>
             II=        69 ---> %0.047 +>
       Rabbimiz=        69 ---> %0.047 +>
          yerde=        69 ---> %0.047 +>
          çıktı=        69 ---> %0.047 +>
            acı=        70 ---> %0.047 +>
          bizim=        70 ---> %0.047 +>
             iş=        70 ---> %0.047 +>
            yüz=        70 ---> %0.047 +>
            yer=        70 ---> %0.047 +>
      arasından=        71 ---> %0.048 +>
       tanrısal=        71 ---> %0.048 +>
         yandan=        72 ---> %0.049 +>
            adı=        73 ---> %0.049 +>
           oğul=        73 ---> %0.049 +>
         Yahuda=        73 ---> %0.049 +>
          Şabat=        73 ---> %0.049 +>
       bunların=        74 ---> %0.050 +>
       insanlar=        74 ---> %0.050 +>
            NIN=        74 ---> %0.050 +>
          niçin=        74 ---> %0.050 +>
         vardır=        74 ---> %0.050 +>
            yol=        74 ---> %0.050 +>
        çarmıha=        74 ---> %0.050 +>
     Öğrenciler=        74 ---> %0.050 +>
          kaldı=        75 ---> %0.051 +>
     tarafından=        75 ---> %0.051 +>
          Davut=        76 ---> %0.051 +>
          gelip=        76 ---> %0.051 +>
          Simon=        76 ---> %0.051 +>
            tür=        76 ---> %0.051 +>
         yoktur=        76 ---> %0.051 +>
        Yalancı=        76 ---> %0.051 +>
         Yalnız=        77 ---> %0.052 +>
        gelince=        78 ---> %0.053 +>
       Antlaşma=        79 ---> %0.053 +>
         birçok=        79 ---> %0.053 +>
         Cinsel=        79 ---> %0.053 +>
       Hezekiel=        79 ---> %0.053 +>
          melek=        79 ---> %0.053 +>
          Yakup=        79 ---> %0.053 +>
           dört=        80 ---> %0.054 +>
            son=        80 ---> %0.054 +>
         Galile=        81 ---> %0.055 +>
           Halk=        81 ---> %0.055 +>
         ölüler=        81 ---> %0.055 +>
          güçlü=        82 ---> %0.056 +>
           edin=        83 ---> %0.056 +>
         sonsuz=        83 ---> %0.056 +>
         Sizler=        83 ---> %0.056 +>
          sizin=        83 ---> %0.056 +>
         Meryem=        84 ---> %0.057 +>
              ı=        84 ---> %0.057 +>
         Daniel=        85 ---> %0.058 +>
       topluluk=        86 ---> %0.058 +>
        Yeremya=        86 ---> %0.058 +>
           Eski=        87 ---> %0.059 +>
           eden=        87 ---> %0.059 +>
            ilk=        87 ---> %0.059 +>
         dinsel=        88 ---> %0.060 +>
        Kendisi=        88 ---> %0.060 +>
           şeyi=        88 ---> %0.060 +>
            ile=        89 ---> %0.060 +>
         yanına=        89 ---> %0.060 +>
          Yoksa=        89 ---> %0.060 +>
             le=        91 ---> %0.062 +>
         Yahudi=        91 ---> %0.062 +>
        görünce=        92 ---> %0.062 +>
         vaftiz=        92 ---> %0.062 +>
      İnsanoğlu=        92 ---> %0.062 +>
          günah=        93 ---> %0.063 +>
            yok=        93 ---> %0.063 +>
        Tekrarı=        94 ---> %0.064 +>
           anda=        95 ---> %0.064 +>
        Öyleyse=        95 ---> %0.064 +>
      Ferisiler=        96 ---> %0.065 +>
          kabul=        96 ---> %0.065 +>
       Ardından=        97 ---> %0.066 +>
    kendilerine=        97 ---> %0.066 +>
        yeniden=        97 ---> %0.066 +>
           Yasa=        97 ---> %0.066 +>
          derim=        98 ---> %0.066 +>
           günü=        98 ---> %0.066 +>
           Aynı=        99 ---> %0.067 +>
            den=        99 ---> %0.067 +>
         Mektup=        99 ---> %0.067 +>
          şöyle=        99 ---> %0.067 +>
         yerine=       101 ---> %0.068 +>
           geri=       102 ---> %0.069 +>
         içinde=       102 ---> %0.069 +>
         olacak=       102 ---> %0.069 +>
         Buyruk=       103 ---> %0.070 +>
          üstün=       103 ---> %0.070 +>
          kimse=       104 ---> %0.070 +>
           sizi=       105 ---> %0.071 +>
        İbrahim=       105 ---> %0.071 +>
    kardeşlerim=       106 ---> %0.072 +>
          Senin=       106 ---> %0.072 +>
            Tam=       106 ---> %0.072 +>
      Yaratılış=       106 ---> %0.072 +>
           kötü=       107 ---> %0.072 +>
           etti=       108 ---> %0.073 +>
        sizleri=       108 ---> %0.073 +>
         Gerçek=       110 ---> %0.074 +>
       tanıklık=       110 ---> %0.074 +>
       uyarınca=       110 ---> %0.074 +>
         ilgili=       111 ---> %0.075 +>
             üç=       111 ---> %0.075 +>
          vardı=       113 ---> %0.077 +>
            Biz=       114 ---> %0.077 +>
             Ey=       115 ---> %0.078 +>
          gitti=       115 ---> %0.078 +>
           Yeni=       115 ---> %0.078 +>
           Yine=       115 ---> %0.078 +>
           bize=       116 ---> %0.079 +>
          gelen=       116 ---> %0.079 +>
          büyük=       117 ---> %0.079 +>
            kez=       118 ---> %0.080 +>
           Musa=       118 ---> %0.080 +>
        bunları=       119 ---> %0.081 +>
             en=       119 ---> %0.081 +>
       arasında=       121 ---> %0.082 +>
        Böylece=       121 ---> %0.082 +>
   bağlılığında=       121 ---> %0.082 +>
         herkes=       121 ---> %0.082 +>
          böyle=       122 ---> %0.083 +>
        dediler=       122 ---> %0.083 +>
           Seni=       122 ---> %0.083 +>
           tümü=       122 ---> %0.083 +>
          Çıkış=       123 ---> %0.083 +>
           bile=       125 ---> %0.085 +>
         olduğu=       125 ---> %0.085 +>
           yedi=       126 ---> %0.085 +>
         bundan=       128 ---> %0.087 +>
          doğru=       129 ---> %0.087 +>
            ise=       129 ---> %0.087 +>
          Kadın=       130 ---> %0.088 +>
        Yasanın=       132 ---> %0.089 +>
            dua=       133 ---> %0.090 +>
            tek=       134 ---> %0.091 +>
           sıra=       137 ---> %0.093 +>
           yere=       137 ---> %0.093 +>
          Şimdi=       138 ---> %0.093 +>
          insan=       141 ---> %0.095 +>
        tersine=       141 ---> %0.095 +>
           önce=       142 ---> %0.096 +>
          sordu=       143 ---> %0.097 +>
           İşte=       144 ---> %0.098 +>
         Bunlar=       147 ---> %0.100 +>
       Getirici=       147 ---> %0.100 +>
          zaman=       147 ---> %0.100 +>
          geldi=       148 ---> %0.100 + +>
         hizmet=       149 ---> %0.101 + +>
      kendisini=       149 ---> %0.101 + +>
          verdi=       149 ---> %0.101 + +>
             la=       150 ---> %0.102 + +>
        Yuhanna=       150 ---> %0.102 + +>
          yaşam=       150 ---> %0.102 + +>
          Yahya=       151 ---> %0.102 + +>
             mı=       153 ---> %0.104 + +>
              u=       154 ---> %0.104 + +>
            iyi=       156 ---> %0.106 + +>
         kilise=       157 ---> %0.106 + +>
           oldu=       158 ---> %0.107 + +>
        onların=       159 ---> %0.108 + +>
      yanıtladı=       159 ---> %0.108 + +>
          benim=       160 ---> %0.108 + +>
          Mısır=       160 ---> %0.108 + +>
        nedenle=       167 ---> %0.113 + +>
            hem=       169 ---> %0.114 + +>
            sen=       170 ---> %0.115 + +>
            kim=       171 ---> %0.116 + +>
           Eğer=       172 ---> %0.116 + +>
          orada=       172 ---> %0.116 + +>
          olsun=       172 ---> %0.116 + +>
      Yahudiler=       173 ---> %0.117 + +>
       olduğunu=       175 ---> %0.118 + +>
             İN=       175 ---> %0.118 + +>
             on=       176 ---> %0.119 + +>
      Yeruşalim=       178 ---> %0.121 + +>
            şey=       178 ---> %0.121 + +>
          HABER=       181 ---> %0.123 + +>
      kendisine=       182 ---> %0.123 + +>
           sözü=       182 ---> %0.123 + +>
             mi=       184 ---> %0.125 + +>
         Sevinç=       185 ---> %0.125 + +>
            siz=       185 ---> %0.125 + +>
         önünde=       186 ---> %0.126 + +>
           sana=       190 ---> %0.129 + +>
           Baba=       194 ---> %0.131 + +>
   aracılığıyla=       196 ---> %0.133 + +>
        sizlere=       196 ---> %0.133 + +>
        üzerine=       196 ---> %0.133 + +>
           Kişi=       200 ---> %0.135 + +>
            bin=       201 ---> %0.136 + +>
           bunu=       201 ---> %0.136 + +>
            dek=       208 ---> %0.141 + +>
         hiçbir=       208 ---> %0.141 + +>
            var=       208 ---> %0.141 + +>
        ilişkin=       210 ---> %0.142 + +>
             şu=       210 ---> %0.142 + +>
            iki=       213 ---> %0.144 + +>
          başka=       214 ---> %0.145 + +>
          nasıl=       214 ---> %0.145 + +>
            söz=       216 ---> %0.146 + +>
          Onlar=       217 ---> %0.147 + +>
         Markos=       219 ---> %0.148 + +>
              I=       221 ---> %0.150 + +>
          Kendi=       225 ---> %0.152 + +>
            hiç=       227 ---> %0.154 + +>
           adam=       228 ---> %0.154 + +>
            gün=       228 ---> %0.154 + +>
             na=       229 ---> %0.155 + +>
         olarak=       230 ---> %0.156 + +>
           onun=       230 ---> %0.156 + +>
            çok=       231 ---> %0.156 + +>
           oğlu=       234 ---> %0.158 + +>
            ona=       240 ---> %0.163 + +>
           biri=       242 ---> %0.164 + +>
         Petros=       243 ---> %0.165 + +>
           Öyle=       253 ---> %0.171 + +>
         Mezmur=       254 ---> %0.172 + +>
           Luka=       255 ---> %0.173 + +>
             nu=       258 ---> %0.175 + +>
           iman=       261 ---> %0.177 + +>
         onları=       262 ---> %0.177 + +>
           beni=       266 ---> %0.180 + +>
            Ruh=       272 ---> %0.184 + +>
         Yeşaya=       283 ---> %0.192 + +>
          değil=       292 ---> %0.198 + +>
          karşı=       292 ---> %0.198 + +>
           bana=       295 ---> %0.200 + +>
         onlara=       303 ---> %0.205 + + +>
             yı=       305 ---> %0.207 + + +>
              e=       306 ---> %0.207 + + +>
          bunun=       309 ---> %0.209 + + +>
            bkz=       310 ---> %0.210 + + +>
       birlikte=       322 ---> %0.218 + + +>
         Pavlos=       332 ---> %0.225 + + +>
              a=       338 ---> %0.229 + + +>
            dan=       339 ---> %0.230 + + +>
         ruhsal=       347 ---> %0.235 + + +>
            ben=       353 ---> %0.239 + + +>
           olan=       354 ---> %0.240 + + +>
           daha=       362 ---> %0.245 + + +>
          Matta=       364 ---> %0.246 + + +>
             un=       366 ---> %0.248 + + +>
         Kutsal=       385 ---> %0.261 + + +>
            Tüm=       386 ---> %0.261 + + +>
            nun=       398 ---> %0.269 + + +>
            onu=       402 ---> %0.272 + + +>
          sonra=       403 ---> %0.273 + + +>
           size=       411 ---> %0.278 + + +>
             in=       500 ---> %0.339 + + + +>
           gibi=       524 ---> %0.355 + + + +>
            Rab=       560 ---> %0.379 + + + +>
           diye=       656 ---> %0.444 + + + + +>
           dedi=       684 ---> %0.463 + + + + +>
            Her=       715 ---> %0.484 + + + + +>
             ki=       722 ---> %0.489 + + + + +>
             ne=       777 ---> %0.526 + + + + + +>
            Ama=       786 ---> %0.532 + + + + + +>
             ya=       817 ---> %0.553 + + + + + +>
          Mesih=       822 ---> %0.557 + + + + + +>
           için=       957 ---> %0.648 + + + + + + +>
            nın=     1,043 ---> %0.706 + + + + + + + +>
          Çünkü=     1,118 ---> %0.757 + + + + + + + +>
             da=     1,220 ---> %0.826 + + + + + + + + +>
             de=     1,276 ---> %0.864 + + + + + + + + +>
              O=     1,554 ---> %1.052 + + + + + + + + + + +>
             Bu=     1,698 ---> %1.150 + + + + + + + + + + + +>
          Tanrı=     1,701 ---> %1.152 + + + + + + + + + + + +>
            İsa=     1,948 ---> %1.319 + + + + + + + + + + + + + +>
            bir=     2,035 ---> %1.378 + + + + + + + + + + + + + +>
             ve=     2,267 ---> %1.535 + + + + + + + + + + + + + + + +>
  ----------
TOT#= 147688