Sunday, January 6, 2013

İnsan herşeyden kıymetli...


İnsan dinden, imandan, ahlaktan, cumhuriyetten, Kürtlükten herşeyden daha kıymetlidir.  İnsan dışındaki herşey onun varlığı, çevresi, mutluluğu, maddi ve kültürel olarak daha yükselmesi için var.

Türk insanı artık bunun bilincine varmalı.  Biliyorum kimisi cumhuriyeti küçük düşürdüğüm için kimiyse dini küçümsediğim için bu söylediklerimi kabul etmeyecek.  Oysa, eğer insanı herşeyden kıymetli kılmazsak nasıl çatışmaları, silahlı silahsız çatışmaları aşabiliriz?
Türk insanı uzlaşmağı, al ver yaparak ortak bir nokta bulmağı bilmiyor.  Sorunların çevresinden dolaşarak çatışmalardan kaçınmağı bilmiyor.
Avrupa kültürünün temelinde 2. Dünya savaşının derin yarasından öğrendikleri ders, insana değer vermek yatar.   Gönül ister ki Türkiye’de benzer dersleri almasın.
Türk insanı birinci ortak değer olarak insana değer vermeği, insana herşeyden çok değer vermeği artık öğrenmeli.
Ali R+ SARAL