Friday, February 21, 2014

Anadolu İnsanının Yapamadığı


Ermenilerin hemen hemen tümünün, Türkler, Kürtler ve diğerlerinin büyük çoğunluğunun yapamadığı şey acıyı paylaşmak.  Bu Anadolu insanına özgü bir zaaf.  Öyle ki “Ateş düştüğü yeri yakar” diye bir söz bile var.

Ermeniler uğradıkları kaybın büyüklüğü ve çevreyi buna ikna etmekçabası ile yalnızca “propaganda” araçlarına başvuruyorlar.  Dikkat ediniz konu hemen hemen tüm Ermeniler acılarını anlatırken, Türk tarafına verdikleri acılara hiç değinmiyorlar.  Oysa tek bir can bile kayıp olmamalı...

Hiç kimse yaptığı kötü şeyleri hatırlamak, anmak istemiyor.  Anadolu insanı tam bir işlevsel unutkanlık içerisinde.  Bu tür unutkanlık kişinin ya da toplumun işine gelmeyen, menfaatine uymayan şeyleri tamamen unutması, belleğinden silmesi.

Kişilerin ve toplumun olgun, dengeli, tutarlı ve iyi olması kendilerini hem olumlu hem de olumsuz yönleri ile algılaması, duyması ile mümkün olur.

Acıyı paylaşınız.

Ali R+ SARAL