Wednesday, April 2, 2014

Yapıcı eylem... Yapıcı yaklaşım...

Yapıcı eylem... Yapıcı yaklaşım. ..

Toplumun maddi, manevi, dini değerlerinin asırlar boyunca kat kat gömülü kalmış değerli yönlerini arayıp bulmak, çağdaş ve Batı değerlerine uygun biçimler içinde ifade etmek ve evrensel insani değerlerin kültürümüzde aldığı zengin yansımayı evrensel kültüre katmak.