Thursday, July 4, 2013

A Computer-Aided Lexical Analysis of Kuran

Kur'an'ın Bilgisayar Destekli İstatistiksel Analizi

This is part of an continuing work on the Lexical Analysis of Holly Kur'an, Atatürk's Discourse, Holly Bible and some additional books such as Of Mice and Man. 
Bu yazı devam etmekte olan, Kur'an, Nutuk, İncil ve Farelere ve İnsanlara Dair gibi metinlerin istatistiksel analizini içeren  bir çalışmanın parçasıdır.

The analysis will be done on Turkish, English, German, French versions and others when available.  Any help for finding classical texts in txt format will be warmly welcome.
Analiz Türkçe, İngilizce vb çeşitli dillerde yapılacaktır.  Herhangi klasik bir metnin txt yapısında metnini bulmama yardımcı olmanız beni mutlu eder.

I do not have any intention to judge any of the texts I analyze.  Nor do I have any fixed ideas or dogmas except a pro-human attitude. 
İncelediğim metinlerin hiç birini yargılamak gibi bir niyetim yoktur.  Sabit düşüncelerim ya da dogmalarım da yoktur, insandan yana bir tavrım dışında.

I hope the outcome will help the readers to better understand the texts.  I also believe the outcome will help me to develop NLP tools.  You will witness this in the consequent outputs.
Dilerim, çalışmamın sonuçları, okuyucuların metinleri daha iyi anlamasına yardımcı olur.  Aynı zamanda sonuçların benim NLP araçları geliştirmeme de yardımcı olacağına inanıyorum.  Gelecek sonuçları görerek buna şahit olacaksınız.

Kind regards.
Saygılarımla.

Not:
Aşağıdaki çalışmanın ilk bölümü Kur'an-ı Kerim'de hangi harfin kaç defa kullanıldığını göstermektedir.  Daha sonra yapacağım yayınlarda İngilizce ve diğer dillerde benzer çıktılar hangi dilde hangi harflerin yüzde kaç kullanıldığını gösterecek.  Bu tür bir ayrımdan, karşılaşılan metnin hangi dilde olduğunu anlamak için faydalanılabilir.

Daha aşağıda ise, Kur'an daki toplam kelime sayısı, hangi kelimenin kaç defa geçtiği, ve yüzde kaç oranında kullanıldığı belirtiliyor.

Kuran.txt
!=     1,248 ---> %0.118 +>
"=        18 ---> %0.002 +>
'=        32 ---> %0.003 +>
(=     2,808 ---> %0.267 +>
)=     2,809 ---> %0.267 +>
,=    12,278 ---> %1.166 + +>
-=       447 ---> %0.042 +>
.=    19,454 ---> %1.847 + +>
/=         2 ---> %0.000 +>
0=       975 ---> %0.093 +>
1=     3,349 ---> %0.318 +>
2=     2,238 ---> %0.212 +>
3=     1,757 ---> %0.167 +>
4=     1,569 ---> %0.149 +>
5=     1,432 ---> %0.136 +>
6=     1,312 ---> %0.125 +>
7=     1,226 ---> %0.116 +>
8=     1,137 ---> %0.108 +>
9=     1,046 ---> %0.099 +>
:=       930 ---> %0.088 +>
;=       406 ---> %0.039 +>
?=       939 ---> %0.089 +>
A=     4,590 ---> %0.436 +>
B=     2,408 ---> %0.229 +>
C=       142 ---> %0.013 +>
D=       707 ---> %0.067 +>
E=     1,376 ---> %0.131 +>
F=       386 ---> %0.037 +>
G=       349 ---> %0.033 +>
H=     1,230 ---> %0.117 +>
I=         5 ---> %0.000 +>
K=     1,313 ---> %0.125 +>
L=       119 ---> %0.011 +>
M=     1,144 ---> %0.109 +>
N=       404 ---> %0.038 +>
O=     2,580 ---> %0.245 +>
P=       302 ---> %0.029 +>
R=     1,386 ---> %0.132 +>
S=     1,624 ---> %0.154 +>
T=       276 ---> %0.026 +>
U=        66 ---> %0.006 +>
V=        69 ---> %0.007 +>
Y=       669 ---> %0.064 +>
Z=       199 ---> %0.019 +>
a=    87,138 ---> %8.273 + + + + + + + + +>
b=    18,925 ---> %1.797 + +>
c=     7,142 ---> %0.678 +>
d=    38,174 ---> %3.624 + + + +>
e=    84,534 ---> %8.026 + + + + + + + + +>
f=     2,401 ---> %0.228 +>
g=     8,298 ---> %0.788 +>
h=    14,476 ---> %1.374 + +>
i=    75,080 ---> %7.128 + + + + + + + +>
j=        94 ---> %0.009 +>
k=    35,004 ---> %3.323 + + + +>
l=    58,715 ---> %5.574 + + + + + +>
m=    25,142 ---> %2.387 + + +>
n=    64,867 ---> %6.159 + + + + + + +>
o=    15,584 ---> %1.480 + +>
p=     6,020 ---> %0.572 +>
r=    63,575 ---> %6.036 + + + + + + +>
s=    21,180 ---> %2.011 + + +>
t=    24,853 ---> %2.360 + + +>
u=    20,809 ---> %1.976 + +>
v=     8,876 ---> %0.843 +>
y=    22,474 ---> %2.134 + + +>
z=    16,497 ---> %1.566 + +>
Â=       349 ---> %0.033 +>
Ç=       272 ---> %0.026 +>
Î=         7 ---> %0.001 +>
Ğ=         5 ---> %0.000 +>
Ö=       162 ---> %0.015 +>
Û=       128 ---> %0.012 +>
Ü=        70 ---> %0.007 +>
İ=     1,432 ---> %0.136 +>
Ş=       994 ---> %0.094 +>
â=     4,222 ---> %0.401 +>
ç=     6,605 ---> %0.627 +>
î=       466 ---> %0.044 +>
ğ=     7,251 ---> %0.688 +>
ö=     5,687 ---> %0.540 +>
û=     1,261 ---> %0.120 +>
ü=    14,177 ---> %1.346 + +>
ı=    35,165 ---> %3.339 + + + +>
ş=    11,215 ---> %1.065 + +>
  ----------
TOT#=1053279

TOT WORDS#= 138981
*************** WORDS referred > 20 times
       büyüktür=        21 ---> %0.015 +>
           dile=        21 ---> %0.015 +>
        değildi=        21 ---> %0.015 +>
           defa=        21 ---> %0.015 +>
          demek=        21 ---> %0.015 +>
          Dönüş=        21 ---> %0.015 +>
           farz=        21 ---> %0.015 +>
           göğe=        21 ---> %0.015 +>
       gündüzün=        21 ---> %0.015 +>
        görünce=        21 ---> %0.015 +>
          günde=        21 ---> %0.015 +>
          günün=        21 ---> %0.015 +>
      gerçektir=        21 ---> %0.015 +>
         insana=        21 ---> %0.015 +>
        izniyle=        21 ---> %0.015 +>
        ilâhlar=        21 ---> %0.015 +>
      içlerinde=        21 ---> %0.015 +>
      kendisini=        21 ---> %0.015 +>
          lâyık=        21 ---> %0.015 +>
         Mescid=        21 ---> %0.015 +>
       nimetini=        21 ---> %0.015 +>
          olmaz=        21 ---> %0.015 +>
 Peygamberlerin=        21 ---> %0.015 +>
         sebebi=        21 ---> %0.015 +>
          sudan=        21 ---> %0.015 +>
            tüm=        21 ---> %0.015 +>
          temel=        21 ---> %0.015 +>
          varis=        21 ---> %0.015 +>
          yapın=        21 ---> %0.015 +>
             yi=        21 ---> %0.015 +>
          Yûnus=        21 ---> %0.015 +>
          yaptı=        21 ---> %0.015 +>
         yanına=        21 ---> %0.015 +>
        yakında=        21 ---> %0.015 +>
          İblis=        21 ---> %0.015 +>
         şeyden=        21 ---> %0.015 +>
          araya=        22 ---> %0.016 +>
          akşam=        22 ---> %0.016 +>
      birbirine=        22 ---> %0.016 +>
          devam=        22 ---> %0.016 +>
         derece=        22 ---> %0.016 +>
           dişi=        22 ---> %0.016 +>
     edilmiştir=        22 ---> %0.016 +>
          engel=        22 ---> %0.016 +>
      geldikten=        22 ---> %0.016 +>
          güven=        22 ---> %0.016 +>
        getirir=        22 ---> %0.016 +>
        gündüzü=        22 ---> %0.016 +>
          gaybı=        22 ---> %0.016 +>
         haktan=        22 ---> %0.016 +>
      huzurunda=        22 ---> %0.016 +>
          hükmü=        22 ---> %0.016 +>
          Hârûn=        22 ---> %0.016 +>
      inananlar=        22 ---> %0.016 +>
         ikinci=        22 ---> %0.016 +>
          Küfre=        22 ---> %0.016 +>
kastedilmektedir=        22 ---> %0.016 +>
         kimdir=        22 ---> %0.016 +>
          kıldı=        22 ---> %0.016 +>
      kadınlara=        22 ---> %0.016 +>
      mallarını=        22 ---> %0.016 +>
          niçin=        22 ---> %0.016 +>
          orası=        22 ---> %0.016 +>
           olma=        22 ---> %0.016 +>
           oruç=        22 ---> %0.016 +>
       olabilir=        22 ---> %0.016 +>
         oluyor=        22 ---> %0.016 +>
        oldular=        22 ---> %0.016 +>
            pay=        22 ---> %0.016 +>
          varsa=        22 ---> %0.016 +>
   yalanladılar=        22 ---> %0.016 +>
           Yüce=        22 ---> %0.016 +>
          âyeti=        22 ---> %0.016 +>
          çetin=        22 ---> %0.016 +>
          İnsan=        22 ---> %0.016 +>
       şeylerin=        22 ---> %0.016 +>
           asıl=        23 ---> %0.017 +>
          acele=        23 ---> %0.017 +>
        altında=        23 ---> %0.017 +>
      bilmezler=        23 ---> %0.017 +>
    bozgunculuk=        23 ---> %0.017 +>
         birini=        23 ---> %0.017 +>
         dağlar=        23 ---> %0.017 +>
           ehli=        23 ---> %0.017 +>
         Geceyi=        23 ---> %0.017 +>
   hükümranlığı=        23 ---> %0.017 +>
            Hac=        23 ---> %0.017 +>
         hayatı=        23 ---> %0.017 +>
            Hûd=        23 ---> %0.017 +>
          ilâhî=        23 ---> %0.017 +>
     Kardeşleri=        23 ---> %0.017 +>
         nerede=        23 ---> %0.017 +>
             nu=        23 ---> %0.017 +>
        olmasın=        23 ---> %0.017 +>
       Rabbimin=        23 ---> %0.017 +>
         sevmez=        23 ---> %0.017 +>
        Seninle=        23 ---> %0.017 +>
         tebliğ=        23 ---> %0.017 +>
          tadın=        23 ---> %0.017 +>
         tehdit=        23 ---> %0.017 +>
     yaratandır=        23 ---> %0.017 +>
           Âdem=        23 ---> %0.017 +>
        önceden=        23 ---> %0.017 +>
      üzerinize=        23 ---> %0.017 +>
      İçinizden=        23 ---> %0.017 +>
       Şeytanın=        23 ---> %0.017 +>
         bilsin=        24 ---> %0.017 +>
         Bizden=        24 ---> %0.017 +>
        Bakalım=        24 ---> %0.017 +>
            boş=        24 ---> %0.017 +>
        cennete=        24 ---> %0.017 +>
            den=        24 ---> %0.017 +>
        etmeyin=        24 ---> %0.017 +>
          girin=        24 ---> %0.017 +>
          henüz=        24 ---> %0.017 +>
         haksız=        24 ---> %0.017 +>
      kimselere=        24 ---> %0.017 +>
        musunuz=        24 ---> %0.017 +>
        meydana=        24 ---> %0.017 +>
    olduklarını=        24 ---> %0.017 +>
         olursa=        24 ---> %0.017 +>
      olacaktır=        24 ---> %0.017 +>
       olanları=        24 ---> %0.017 +>
        Sûrenin=        24 ---> %0.017 +>
        uzaktır=        24 ---> %0.017 +>
      Yahudiler=        24 ---> %0.017 +>
            yıl=        24 ---> %0.017 +>
          yapar=        24 ---> %0.017 +>
      yeryüzünü=        24 ---> %0.017 +>
     zalimlerin=        24 ---> %0.017 +>
         çirkin=        24 ---> %0.017 +>
        Ahirete=        25 ---> %0.018 +>
         başına=        25 ---> %0.018 +>
      bağışlama=        25 ---> %0.018 +>
          belki=        25 ---> %0.018 +>
        benimle=        25 ---> %0.018 +>
        Cebrail=        25 ---> %0.018 +>
           elde=        25 ---> %0.018 +>
       etsinler=        25 ---> %0.018 +>
         geçmiş=        25 ---> %0.018 +>
        gelirse=        25 ---> %0.018 +>
         herkes=        25 ---> %0.018 +>
        ifadesi=        25 ---> %0.018 +>
           ilim=        25 ---> %0.018 +>
       ibretler=        25 ---> %0.018 +>
           kişi=        25 ---> %0.018 +>
    kendisinden=        25 ---> %0.018 +>
          melek=        25 ---> %0.018 +>
     münafıklar=        25 ---> %0.018 +>
      olmasaydı=        25 ---> %0.018 +>
          parça=        25 ---> %0.018 +>
        sonunda=        25 ---> %0.018 +>
      sahipleri=        25 ---> %0.018 +>
     verdikleri=        25 ---> %0.018 +>
          Yakub=        25 ---> %0.018 +>
    öncekilerin=        25 ---> %0.018 +>
        dilerse=        26 ---> %0.019 +>
            dır=        26 ---> %0.019 +>
        Doğrusu=        26 ---> %0.019 +>
        Gözleri=        26 ---> %0.019 +>
          haddi=        26 ---> %0.019 +>
     işleyenler=        26 ---> %0.019 +>
    insanlardan=        26 ---> %0.019 +>
          ister=        26 ---> %0.019 +>
   içindedirler=        26 ---> %0.019 +>
         konusu=        26 ---> %0.019 +>
      kurtardık=        26 ---> %0.019 +>
        minleri=        26 ---> %0.019 +>
            mal=        26 ---> %0.019 +>
        mısınız=        26 ---> %0.019 +>
         olması=        26 ---> %0.019 +>
           Onda=        26 ---> %0.019 +>
         teslim=        26 ---> %0.019 +>
     verecektir=        26 ---> %0.019 +>
          çıkar=        26 ---> %0.019 +>
            İyi=        26 ---> %0.019 +>
     İçlerinden=        26 ---> %0.019 +>
     bağışlanma=        27 ---> %0.019 +>
      dileseydi=        27 ---> %0.019 +>
        dışında=        27 ---> %0.019 +>
     diyecekler=        27 ---> %0.019 +>
     demişlerdi=        27 ---> %0.019 +>
           etme=        27 ---> %0.019 +>
           emri=        27 ---> %0.019 +>
        gününde=        27 ---> %0.019 +>
       gelenler=        27 ---> %0.019 +>
       gösteren=        27 ---> %0.019 +>
  kalacaklardır=        27 ---> %0.019 +>
    müslümanlar=        27 ---> %0.019 +>
       minlerin=        27 ---> %0.019 +>
         nundur=        27 ---> %0.019 +>
         oradan=        27 ---> %0.019 +>
             ol=        27 ---> %0.019 +>
       olduğuna=        27 ---> %0.019 +>
yaptıklarınızdan=        27 ---> %0.019 +>
 yaptıklarınızı=        27 ---> %0.019 +>
          zalim=        27 ---> %0.019 +>
             Âd=        27 ---> %0.019 +>
            adı=        28 ---> %0.020 +>
          açığa=        28 ---> %0.020 +>
           akıl=        28 ---> %0.020 +>
          ateşe=        28 ---> %0.020 +>
      başlarına=        28 ---> %0.020 +>
              b=        28 ---> %0.020 +>
          bilgi=        28 ---> %0.020 +>
         cezası=        28 ---> %0.020 +>
        gibidir=        28 ---> %0.020 +>
       hidayete=        28 ---> %0.020 +>
          hakka=        28 ---> %0.020 +>
      karşılığı=        28 ---> %0.020 +>
    kalacakları=        28 ---> %0.020 +>
      kıyametin=        28 ---> %0.020 +>
            kız=        28 ---> %0.020 +>
          kimin=        28 ---> %0.020 +>
     Rablerinin=        28 ---> %0.020 +>
    söyleyenler=        28 ---> %0.020 +>
          sanki=        28 ---> %0.020 +>
         yaptık=        28 ---> %0.020 +>
         yağmur=        28 ---> %0.020 +>
             üç=        28 ---> %0.020 +>
        şeylere=        28 ---> %0.020 +>
            ana=        29 ---> %0.021 +>
          azaba=        29 ---> %0.021 +>
          denir=        29 ---> %0.021 +>
          Dedik=        29 ---> %0.021 +>
         edecek=        29 ---> %0.021 +>
        gelecek=        29 ---> %0.021 +>
          hariç=        29 ---> %0.021 +>
         hicret=        29 ---> %0.021 +>
          içine=        29 ---> %0.021 +>
           kimi=        29 ---> %0.021 +>
    müşriklerin=        29 ---> %0.021 +>
          nimet=        29 ---> %0.021 +>
          olmuş=        29 ---> %0.021 +>
        olsaydı=        29 ---> %0.021 +>
         olacak=        29 ---> %0.021 +>
     sakınanlar=        29 ---> %0.021 +>
          yiyin=        29 ---> %0.021 +>
         zekâtı=        29 ---> %0.021 +>
          örnek=        29 ---> %0.021 +>
         üstüne=        29 ---> %0.021 +>
           alan=        30 ---> %0.022 +>
           adam=        30 ---> %0.022 +>
            Arş=        30 ---> %0.022 +>
          bilen=        30 ---> %0.022 +>
          cihad=        30 ---> %0.022 +>
       diyorlar=        30 ---> %0.022 +>
           Evet=        30 ---> %0.022 +>
        getirin=        30 ---> %0.022 +>
       göklerde=        30 ---> %0.022 +>
        hatırla=        30 ---> %0.022 +>
        içinden=        30 ---> %0.022 +>
       kalpleri=        30 ---> %0.022 +>
         konuda=        30 ---> %0.022 +>
      kâfirlere=        30 ---> %0.022 +>
       Kavminin=        30 ---> %0.022 +>
             on=        30 ---> %0.022 +>
           olun=        30 ---> %0.022 +>
       Resûlüne=        30 ---> %0.022 +>
          secde=        30 ---> %0.022 +>
       sapıklık=        30 ---> %0.022 +>
          Semûd=        30 ---> %0.022 +>
        uyarıcı=        30 ---> %0.022 +>
          verdi=        30 ---> %0.022 +>
          yapan=        30 ---> %0.022 +>
       yardımcı=        30 ---> %0.022 +>
        Öyleyse=        30 ---> %0.022 +>
       ayrılığa=        31 ---> %0.022 +>
            ayb=        31 ---> %0.022 +>
         benden=        31 ---> %0.022 +>
           ceza=        31 ---> %0.022 +>
    değillerdir=        31 ---> %0.022 +>
         düşman=        31 ---> %0.022 +>
       dilediği=        31 ---> %0.022 +>
          güçlü=        31 ---> %0.022 +>
       görürsün=        31 ---> %0.022 +>
        hayırlı=        31 ---> %0.022 +>
        imtihan=        31 ---> %0.022 +>
          ikisi=        31 ---> %0.022 +>
        içindir=        31 ---> %0.022 +>
        Kendini=        31 ---> %0.022 +>
          Keşke=        31 ---> %0.022 +>
          lütuf=        31 ---> %0.022 +>
      mahsustur=        31 ---> %0.022 +>
        minlere=        31 ---> %0.022 +>
           olsa=        31 ---> %0.022 +>
      Rablerine=        31 ---> %0.022 +>
    Rabbinizden=        31 ---> %0.022 +>
        Rableri=        31 ---> %0.022 +>
            tır=        31 ---> %0.022 +>
            Vay=        31 ---> %0.022 +>
       yetendir=        31 ---> %0.022 +>
         yüksek=        31 ---> %0.022 +>
       yüzünden=        31 ---> %0.022 +>
     üzerlerine=        31 ---> %0.022 +>
       Aranızda=        32 ---> %0.023 +>
           boşa=        32 ---> %0.023 +>
         birçok=        32 ---> %0.023 +>
          cevap=        32 ---> %0.023 +>
     etmektedir=        32 ---> %0.023 +>
        hepsini=        32 ---> %0.023 +>
          işler=        32 ---> %0.023 +>
         kudret=        32 ---> %0.023 +>
        kendine=        32 ---> %0.023 +>
       müslüman=        32 ---> %0.023 +>
            nin=        32 ---> %0.023 +>
          sabah=        32 ---> %0.023 +>
       topluluk=        32 ---> %0.023 +>
yalanlıyorsunuz=        32 ---> %0.023 +>
      azabından=        33 ---> %0.024 +>
            bak=        33 ---> %0.024 +>
          boyun=        33 ---> %0.024 +>
      cehenneme=        33 ---> %0.024 +>
            göz=        33 ---> %0.024 +>
        hâlinde=        33 ---> %0.024 +>
          halkı=        33 ---> %0.024 +>
            hep=        33 ---> %0.024 +>
        kendisi=        33 ---> %0.024 +>
     kesinlikle=        33 ---> %0.024 +>
           oğlu=        33 ---> %0.024 +>
     peygamberi=        33 ---> %0.024 +>
           süre=        33 ---> %0.024 +>
         yüzden=        33 ---> %0.024 +>
     yaptıkları=        33 ---> %0.024 +>
   yaptıklarını=        33 ---> %0.024 +>
       yarattık=        33 ---> %0.024 +>
       öldükten=        33 ---> %0.024 +>
          şeyin=        33 ---> %0.024 +>
        Bunları=        34 ---> %0.024 +>
         ettiği=        34 ---> %0.024 +>
        ettiler=        34 ---> %0.024 +>
       görendir=        34 ---> %0.024 +>
      içinizden=        34 ---> %0.024 +>
         kitabı=        34 ---> %0.024 +>
         mühlet=        34 ---> %0.024 +>
          Oraya=        34 ---> %0.024 +>
           razı=        34 ---> %0.024 +>
          sahip=        34 ---> %0.024 +>
          verin=        34 ---> %0.024 +>
        yarattı=        34 ---> %0.024 +>
         ziyana=        34 ---> %0.024 +>
        birinci=        35 ---> %0.025 +>
        bununla=        35 ---> %0.025 +>
         cennet=        35 ---> %0.025 +>
          derin=        35 ---> %0.025 +>
          dönüp=        35 ---> %0.025 +>
        düşünüp=        35 ---> %0.025 +>
        gerçeği=        35 ---> %0.025 +>
    haberdardır=        35 ---> %0.025 +>
          kâfir=        35 ---> %0.025 +>
          savaş=        35 ---> %0.025 +>
         tefsir=        35 ---> %0.025 +>
          temiz=        35 ---> %0.025 +>
           Yedi=        35 ---> %0.025 +>
       yolundan=        35 ---> %0.025 +>
       Âyetteki=        35 ---> %0.025 +>
       âyetinin=        35 ---> %0.025 +>
           aynı=        36 ---> %0.026 +>
         azabın=        36 ---> %0.026 +>
       ardından=        36 ---> %0.026 +>
            ait=        36 ---> %0.026 +>
             ay=        36 ---> %0.026 +>
      dipnotuna=        36 ---> %0.026 +>
         inanan=        36 ---> %0.026 +>
           izin=        36 ---> %0.026 +>
     Kâfirlerin=        36 ---> %0.026 +>
    nimetlerini=        36 ---> %0.026 +>
         sağlam=        36 ---> %0.026 +>
            Tam=        36 ---> %0.026 +>
       takdirde=        36 ---> %0.026 +>
          uygun=        36 ---> %0.026 +>
             yı=        36 ---> %0.026 +>
       yalnızca=        36 ---> %0.026 +>
          çocuk=        36 ---> %0.026 +>
          birer=        37 ---> %0.027 +>
          diğer=        37 ---> %0.027 +>
         gününe=        37 ---> %0.027 +>
          gizli=        37 ---> %0.027 +>
           grup=        37 ---> %0.027 +>
          Hakkı=        37 ---> %0.027 +>
        hidayet=        37 ---> %0.027 +>
          olanı=        37 ---> %0.027 +>
       Süleyman=        37 ---> %0.027 +>
        verilen=        37 ---> %0.027 +>
          veren=        37 ---> %0.027 +>
        yanında=        37 ---> %0.027 +>
           akan=        38 ---> %0.027 +>
   birbirlerine=        38 ---> %0.027 +>
       deliller=        38 ---> %0.027 +>
             iş=        38 ---> %0.027 +>
      olduğunuz=        38 ---> %0.027 +>
     Peygambere=        38 ---> %0.027 +>
          selâm=        38 ---> %0.027 +>
         tespih=        38 ---> %0.027 +>
         yoldan=        38 ---> %0.027 +>
          Zaten=        38 ---> %0.027 +>
       şiddetli=        38 ---> %0.027 +>
          bugün=        39 ---> %0.028 +>
            dua=        39 ---> %0.028 +>
         ederse=        39 ---> %0.028 +>
     Göklerdeki=        39 ---> %0.028 +>
          korku=        39 ---> %0.028 +>
        kimseye=        39 ---> %0.028 +>
       kadınlar=        39 ---> %0.028 +>
        olmayan=        39 ---> %0.028 +>
          vakit=        39 ---> %0.028 +>
       zalimler=        39 ---> %0.028 +>
         aittir=        40 ---> %0.029 +>
       herhangi=        40 ---> %0.029 +>
         iseniz=        40 ---> %0.029 +>
        kavmine=        40 ---> %0.029 +>
        kimseyi=        40 ---> %0.029 +>
       katından=        40 ---> %0.029 +>
  kendilerinden=        40 ---> %0.029 +>
      müşrikler=        40 ---> %0.029 +>
      Rabbinden=        40 ---> %0.029 +>
          tuzak=        40 ---> %0.029 +>
        âyetler=        40 ---> %0.029 +>
           Ölüm=        40 ---> %0.029 +>
       ırmaklar=        40 ---> %0.029 +>
           ayrı=        41 ---> %0.030 +>
      edenlerin=        41 ---> %0.030 +>
           hâlâ=        41 ---> %0.030 +>
       indirdik=        41 ---> %0.030 +>
       kimsenin=        41 ---> %0.030 +>
          namaz=        41 ---> %0.030 +>
           olup=        41 ---> %0.030 +>
        yaratan=        41 ---> %0.030 +>
             ye=        41 ---> %0.030 +>
       şahitlik=        41 ---> %0.030 +>
           alay=        42 ---> %0.030 +>
         Burada=        42 ---> %0.030 +>
           dair=        42 ---> %0.030 +>
           gece=        42 ---> %0.030 +>
         hâline=        42 ---> %0.030 +>
      işitendir=        42 ---> %0.030 +>
         mucize=        42 ---> %0.030 +>
             mu=        42 ---> %0.030 +>
  peygamberleri=        42 ---> %0.030 +>
          saygı=        42 ---> %0.030 +>
          türlü=        42 ---> %0.030 +>
       tevekkül=        42 ---> %0.030 +>
             va=        42 ---> %0.030 +>
         yerden=        42 ---> %0.030 +>
        yerdeki=        42 ---> %0.030 +>
      Âlemlerin=        42 ---> %0.030 +>
            din=        43 ---> %0.031 +>
        gökleri=        43 ---> %0.031 +>
     içlerinden=        43 ---> %0.031 +>
         kıldık=        43 ---> %0.031 +>
       muhakkak=        43 ---> %0.031 +>
            son=        43 ---> %0.031 +>
     Verdiğimiz=        43 ---> %0.031 +>
       âyetleri=        43 ---> %0.031 +>
         önceki=        43 ---> %0.031 +>
       birtakım=        44 ---> %0.032 +>
          helâl=        44 ---> %0.032 +>
      kurtuluşa=        44 ---> %0.032 +>
         tekrar=        44 ---> %0.032 +>
           ağır=        45 ---> %0.032 +>
          belli=        45 ---> %0.032 +>
          geldi=        45 ---> %0.032 +>
           Hamd=        45 ---> %0.032 +>
         işaret=        45 ---> %0.032 +>
       kâfirler=        45 ---> %0.032 +>
        kısmını=        45 ---> %0.032 +>
          kadın=        45 ---> %0.032 +>
     Rabbinizin=        45 ---> %0.032 +>
      şeylerden=        45 ---> %0.032 +>
     hayırlıdır=        46 ---> %0.033 +>
         toplum=        46 ---> %0.033 +>
        yücedir=        46 ---> %0.033 +>
       edenleri=        47 ---> %0.034 +>
          fayda=        47 ---> %0.034 +>
          hesap=        47 ---> %0.034 +>
          haydi=        47 ---> %0.034 +>
          kısmı=        47 ---> %0.034 +>
        kötülük=        47 ---> %0.034 +>
            kat=        47 ---> %0.034 +>
           oldu=        47 ---> %0.034 +>
        olandır=        47 ---> %0.034 +>
    Peygamberin=        47 ---> %0.034 +>
       Rabbiniz=        47 ---> %0.034 +>
       büyüklük=        48 ---> %0.035 +>
     dilediğine=        48 ---> %0.035 +>
             el=        48 ---> %0.035 +>
          hepsi=        48 ---> %0.035 +>
          yakın=        48 ---> %0.035 +>
          zarar=        48 ---> %0.035 +>
          şahit=        48 ---> %0.035 +>
        ameller=        49 ---> %0.035 +>
          delil=        49 ---> %0.035 +>
         ederek=        49 ---> %0.035 +>
          gelip=        49 ---> %0.035 +>
            idi=        49 ---> %0.035 +>
          ileri=        49 ---> %0.035 +>
            Lût=        49 ---> %0.035 +>
          olmak=        49 ---> %0.035 +>
           uzak=        49 ---> %0.035 +>
            ver=        49 ---> %0.035 +>
       yapmakta=        49 ---> %0.035 +>
            der=        50 ---> %0.036 +>
     edilebilir=        50 ---> %0.036 +>
       edenlere=        50 ---> %0.036 +>
         kavmim=        50 ---> %0.036 +>
        mükâfat=        50 ---> %0.036 +>
        onlarla=        50 ---> %0.036 +>
   peygamberler=        50 ---> %0.036 +>
          yemin=        50 ---> %0.036 +>
           ateş=        51 ---> %0.037 +>
           amel=        51 ---> %0.037 +>
         Derken=        51 ---> %0.037 +>
         edilen=        51 ---> %0.037 +>
         gökten=        51 ---> %0.037 +>
          hangi=        51 ---> %0.037 +>
      insanlara=        51 ---> %0.037 +>
   âyetlerimizi=        51 ---> %0.037 +>
          üstün=        51 ---> %0.037 +>
      insanları=        52 ---> %0.037 +>
   kendileridir=        52 ---> %0.037 +>
          tövbe=        52 ---> %0.037 +>
        verdiği=        52 ---> %0.037 +>
            bol=        53 ---> %0.038 +>
          erkek=        53 ---> %0.038 +>
         Meryem=        53 ---> %0.038 +>
         minler=        53 ---> %0.038 +>
         rahmet=        53 ---> %0.038 +>
          yalan=        53 ---> %0.038 +>
           İman=        53 ---> %0.038 +>
          ındır=        53 ---> %0.038 +>
         BAKARA=        54 ---> %0.039 +>
           dost=        54 ---> %0.039 +>
      sebebiyle=        54 ---> %0.039 +>
           etti=        55 ---> %0.040 +>
          ibret=        55 ---> %0.040 +>
          yeter=        55 ---> %0.040 +>
          yerde=        55 ---> %0.040 +>
         Âyetin=        55 ---> %0.040 +>
     dilediğini=        56 ---> %0.040 +>
           gücü=        56 ---> %0.040 +>
            nın=        56 ---> %0.040 +>
        tercüme=        56 ---> %0.040 +>
     âyetlerini=        56 ---> %0.040 +>
        ederler=        57 ---> %0.041 +>
          haber=        57 ---> %0.041 +>
          kesin=        57 ---> %0.041 +>
         namazı=        57 ---> %0.041 +>
        sizinle=        57 ---> %0.041 +>
          Bunda=        58 ---> %0.042 +>
           bazı=        58 ---> %0.042 +>
       dosdoğru=        58 ---> %0.042 +>
         durumu=        58 ---> %0.042 +>
          etmiş=        58 ---> %0.042 +>
          günah=        58 ---> %0.042 +>
         şeyler=        58 ---> %0.042 +>
       ahirette=        59 ---> %0.042 +>
       karşılık=        59 ---> %0.042 +>
         şeytan=        59 ---> %0.042 +>
       göklerin=        60 ---> %0.043 +>
           ndan=        60 ---> %0.043 +>
        Nihayet=        60 ---> %0.043 +>
          rızık=        60 ---> %0.043 +>
             su=        60 ---> %0.043 +>
        bulunan=        61 ---> %0.044 +>
        başlıca=        61 ---> %0.044 +>
           nice=        61 ---> %0.044 +>
      oldukları=        61 ---> %0.044 +>
         Rahmân=        61 ---> %0.044 +>
          sakın=        61 ---> %0.044 +>
            İsa=        61 ---> %0.044 +>
           açık=        62 ---> %0.045 +>
     aralarında=        62 ---> %0.045 +>
           buna=        62 ---> %0.045 +>
         gerçek=        62 ---> %0.045 +>
         Medine=        62 ---> %0.045 +>
            tek=        62 ---> %0.045 +>
           çoğu=        62 ---> %0.045 +>
       şeklinde=        62 ---> %0.045 +>
        dünyada=        63 ---> %0.045 +>
        Rabbine=        63 ---> %0.045 +>
          değil=        64 ---> %0.046 +>
          etmek=        64 ---> %0.046 +>
         ibadet=        64 ---> %0.046 +>
         kulluk=        64 ---> %0.046 +>
        olanlar=        64 ---> %0.046 +>
         senden=        64 ---> %0.046 +>
      sûresinin=        64 ---> %0.046 +>
         ortaya=        65 ---> %0.047 +>
            pek=        65 ---> %0.047 +>
         Tevrat=        65 ---> %0.047 +>
          bilin=        66 ---> %0.047 +>
       Melekler=        66 ---> %0.047 +>
     tarafından=        66 ---> %0.047 +>
          Yûsuf=        66 ---> %0.047 +>
          şimdi=        66 ---> %0.047 +>
       bunların=        67 ---> %0.048 +>
        edendir=        67 ---> %0.048 +>
   kelimesinden=        67 ---> %0.048 +>
          kavmi=        67 ---> %0.048 +>
            min=        67 ---> %0.048 +>
              u=        67 ---> %0.048 +>
            dan=        68 ---> %0.049 +>
           Oysa=        68 ---> %0.049 +>
          itaat=        69 ---> %0.050 +>
      kendileri=        69 ---> %0.050 +>
         verdik=        69 ---> %0.050 +>
          İnkâr=        69 ---> %0.050 +>
       birlikte=        70 ---> %0.050 +>
           elem=        70 ---> %0.050 +>
      gönderdik=        70 ---> %0.050 +>
          Kitab=        70 ---> %0.050 +>
            Nûh=        70 ---> %0.050 +>
          verir=        70 ---> %0.050 +>
           yolu=        70 ---> %0.050 +>
         ahiret=        71 ---> %0.051 +>
  bağışlayandır=        71 ---> %0.051 +>
          ebedî=        71 ---> %0.051 +>
          hemen=        71 ---> %0.051 +>
          yerin=        71 ---> %0.051 +>
       cehennem=        72 ---> %0.052 +>
           geri=        72 ---> %0.052 +>
           yeri=        72 ---> %0.052 +>
        katında=        73 ---> %0.053 +>
         onunla=        73 ---> %0.053 +>
      konusunda=        74 ---> %0.053 +>
             un=        74 ---> %0.053 +>
             az=        75 ---> %0.054 +>
        bırakıp=        75 ---> %0.054 +>
           biri=        75 ---> %0.054 +>
          ettik=        75 ---> %0.054 +>
          İslâm=        75 ---> %0.054 +>
        şeyleri=        75 ---> %0.054 +>
         iyilik=        76 ---> %0.055 +>
          olsun=        76 ---> %0.055 +>
          Rabbi=        76 ---> %0.055 +>
          şüphe=        76 ---> %0.055 +>
       arasında=        77 ---> %0.055 +>
        beraber=        77 ---> %0.055 +>
          insan=        77 ---> %0.055 +>
            yol=        77 ---> %0.055 +>
         yerine=        77 ---> %0.055 +>
          gelen=        78 ---> %0.056 +>
         sûrede=        79 ---> %0.057 +>
         ayrıca=        80 ---> %0.058 +>
             et=        80 ---> %0.058 +>
            ilk=        80 ---> %0.058 +>
        şekilde=        80 ---> %0.058 +>
        Hâlbuki=        81 ---> %0.058 +>
           bile=        82 ---> %0.059 +>
        demişti=        82 ---> %0.059 +>
    kimselerdir=        82 ---> %0.059 +>
         Yalnız=        82 ---> %0.059 +>
       üzerinde=        82 ---> %0.059 +>
          helâk=        83 ---> %0.060 +>
          ifade=        83 ---> %0.060 +>
     insanların=        83 ---> %0.060 +>
           sözü=        83 ---> %0.060 +>
         bundan=        84 ---> %0.060 +>
           olur=        84 ---> %0.060 +>
        sakının=        84 ---> %0.060 +>
            yer=        84 ---> %0.060 +>
          geçen=        85 ---> %0.061 +>
           şeye=        85 ---> %0.061 +>
   edilmektedir=        87 ---> %0.063 +>
         olduğu=        87 ---> %0.063 +>
        yolunda=        87 ---> %0.063 +>
       almıştır=        88 ---> %0.063 +>
         dolayı=        88 ---> %0.063 +>
       Rabbimiz=        88 ---> %0.063 +>
         sahibi=        88 ---> %0.063 +>
           dolu=        89 ---> %0.064 +>
            hem=        90 ---> %0.065 +>
           yere=        90 ---> %0.065 +>
             ta=        91 ---> %0.065 +>
           iken=        92 ---> %0.066 +>
       insanlar=        92 ---> %0.066 +>
           konu=        93 ---> %0.067 +>
            ama=        94 ---> %0.068 +>
    kendilerini=        94 ---> %0.068 +>
           Bizi=        95 ---> %0.068 +>
       kimseler=        95 ---> %0.068 +>
           asla=        96 ---> %0.069 +>
           ilâh=        96 ---> %0.069 +>
          kabul=        97 ---> %0.070 +>
       olduğunu=        97 ---> %0.070 +>
          adını=        98 ---> %0.071 +>
          azabı=        98 ---> %0.071 +>
       merhamet=        98 ---> %0.071 +>
         mutlak=        99 ---> %0.071 +>
       değildir=       101 ---> %0.073 +>
       Rabbinin=       101 ---> %0.073 +>
         sadece=       101 ---> %0.073 +>
           bunu=       102 ---> %0.073 +>
        Böylece=       102 ---> %0.073 +>
          bilir=       102 ---> %0.073 +>
              e=       102 ---> %0.073 +>
         Rabbin=       103 ---> %0.074 +>
           Sûre=       103 ---> %0.074 +>
           öğüt=       104 ---> %0.075 +>
          üzere=       104 ---> %0.075 +>
           eder=       105 ---> %0.076 +>
            nun=       105 ---> %0.076 +>
         sizden=       105 ---> %0.076 +>
            güç=       106 ---> %0.076 +>
          haram=       106 ---> %0.076 +>
        gelince=       108 ---> %0.078 +>
           günü=       108 ---> %0.078 +>
      gerçekten=       109 ---> %0.078 +>
         yardım=       110 ---> %0.079 +>
           Öyle=       110 ---> %0.079 +>
         hikmet=       111 ---> %0.080 +>
             şu=       111 ---> %0.080 +>
            Hak=       112 ---> %0.081 +>
Bismillâhirrahmânirrahîm=       114 ---> %0.082 +>
          Benim=       114 ---> %0.082 +>
             in=       114 ---> %0.082 +>
           kötü=       114 ---> %0.082 +>
          ondan=       114 ---> %0.082 +>
         SÛRESİ=       114 ---> %0.082 +>
            yok=       114 ---> %0.082 +>
        âyettir=       115 ---> %0.083 +>
          salih=       116 ---> %0.083 +>
          dünya=       117 ---> %0.084 +>
        Firavun=       118 ---> %0.085 +>
           beni=       119 ---> %0.086 +>
         Rabbim=       119 ---> %0.086 +>
          Bunun=       120 ---> %0.086 +>
           yine=       120 ---> %0.086 +>
           edip=       121 ---> %0.087 +>
           göre=       121 ---> %0.087 +>
          Yahut=       121 ---> %0.087 +>
         ilgili=       122 ---> %0.088 +>
            yüz=       124 ---> %0.089 +>
      döneminde=       125 ---> %0.090 +>
            hiç=       125 ---> %0.090 +>
        Kıyamet=       125 ---> %0.090 +>
          nasıl=       125 ---> %0.090 +>
        İbrahim=       125 ---> %0.090 +>
       inmiştir=       126 ---> %0.091 +>
          kimse=       126 ---> %0.091 +>
      kendisine=       126 ---> %0.091 +>
            söz=       126 ---> %0.091 +>
           yola=       127 ---> %0.091 +>
     Yeryüzünde=       127 ---> %0.091 +>
          bizim=       129 ---> %0.093 +>
         derler=       129 ---> %0.093 +>
          Mekke=       131 ---> %0.094 +>
           eden=       132 ---> %0.095 +>
           edin=       133 ---> %0.096 +>
          ortak=       134 ---> %0.096 +>
          bütün=       136 ---> %0.098 +>
          Senin=       136 ---> %0.098 +>
          kitap=       138 ---> %0.099 +>
           veya=       139 ---> %0.100 + +>
       bilendir=       144 ---> %0.104 + +>
        bakınız=       146 ---> %0.105 + +>
            iyi=       147 ---> %0.106 + +>
              i=       148 ---> %0.106 + +>
        üzerine=       149 ---> %0.107 + +>
          güzel=       151 ---> %0.109 + +>
           Hani=       151 ---> %0.109 + +>
          yoksa=       151 ---> %0.109 + +>
           şeyi=       151 ---> %0.109 + +>
         Bunlar=       152 ---> %0.109 + +>
           işte=       152 ---> %0.109 + +>
          orada=       152 ---> %0.109 + +>
           seni=       156 ---> %0.112 + +>
       demektir=       158 ---> %0.114 + +>
          Hayır=       158 ---> %0.114 + +>
       hakkında=       159 ---> %0.114 + +>
        elbette=       160 ---> %0.115 + +>
         apaçık=       161 ---> %0.116 + +>
      sahibidir=       161 ---> %0.116 + +>
          hüküm=       162 ---> %0.117 + +>
            iki=       163 ---> %0.117 + +>
            tan=       164 ---> %0.118 + +>
          büyük=       168 ---> %0.121 + +>
        mutlaka=       169 ---> %0.122 + +>
         sûresi=       170 ---> %0.122 + +>
             na=       173 ---> %0.124 + +>
          kadar=       177 ---> %0.127 + +>
       Muhammed=       181 ---> %0.130 + +>
         âyette=       187 ---> %0.135 + +>
             Hz=       189 ---> %0.136 + +>
           azap=       196 ---> %0.141 + +>
          hâlde=       196 ---> %0.141 + +>
            var=       196 ---> %0.141 + +>
         içinde=       198 ---> %0.142 + +>
             en=       202 ---> %0.145 + +>
          böyle=       203 ---> %0.146 + +>
           bize=       205 ---> %0.148 + +>
         yoktur=       205 ---> %0.148 + +>
            gün=       206 ---> %0.148 + +>
          Artık=       213 ---> %0.153 + +>
      gelmekten=       213 ---> %0.153 + +>
          kendi=       217 ---> %0.156 + +>
             mı=       225 ---> %0.162 + +>
       onlardan=       225 ---> %0.162 + +>
           önce=       236 ---> %0.170 + +>
          Fakat=       240 ---> %0.173 + +>
           bana=       241 ---> %0.173 + +>
        dediler=       242 ---> %0.174 + +>
        edenler=       243 ---> %0.175 + +>
           âyet=       244 ---> %0.176 + +>
           Mûsâ=       246 ---> %0.177 + +>
          inkâr=       249 ---> %0.179 + +>
          Çünkü=       251 ---> %0.181 + +>
            şey=       253 ---> %0.182 + +>
             Mü=       265 ---> %0.191 + +>
      Peygamber=       267 ---> %0.192 + +>
           onun=       270 ---> %0.194 + +>
          şöyle=       273 ---> %0.196 + +>
            kim=       276 ---> %0.199 + +>
             ya=       285 ---> %0.205 + + +>
          zaman=       285 ---> %0.205 + + +>
          doğru=       293 ---> %0.211 + + +>
       Andolsun=       299 ---> %0.215 + + +>
             mi=       304 ---> %0.219 + + +>
            Kur=       307 ---> %0.221 + + +>
            Sen=       310 ---> %0.223 + + +>
          başka=       312 ---> %0.224 + + +>
           iman=       314 ---> %0.226 + + +>
           Sizi=       316 ---> %0.227 + + +>
       hakkıyla=       319 ---> %0.230 + + +>
             an=       321 ---> %0.231 + + +>
           gibi=       329 ---> %0.237 + + +>
           sana=       330 ---> %0.237 + + +>
            Ben=       331 ---> %0.238 + + +>
           olan=       334 ---> %0.240 + + +>
            siz=       334 ---> %0.240 + + +>
           diye=       340 ---> %0.245 + + +>
    kendilerine=       343 ---> %0.247 + + +>
           İşte=       349 ---> %0.251 + + +>
            ise=       351 ---> %0.253 + + +>
              ı=       357 ---> %0.257 + + +>
            ona=       358 ---> %0.258 + + +>
         Hiçbir=       373 ---> %0.268 + + +>
           dedi=       379 ---> %0.273 + + +>
          sizin=       390 ---> %0.281 + + +>
         vardır=       407 ---> %0.293 + + +>
            çok=       437 ---> %0.314 + + + +>
          karşı=       453 ---> %0.326 + + + +>
           Eğer=       471 ---> %0.339 + + + +>
            ile=       477 ---> %0.343 + + + +>
           daha=       481 ---> %0.346 + + + +>
          ancak=       485 ---> %0.349 + + + +>
         onları=       492 ---> %0.354 + + + +>
            Onu=       524 ---> %0.377 + + + +>
             ne=       533 ---> %0.384 + + + +>
            her=       564 ---> %0.406 + + + + +>
             Ey=       579 ---> %0.417 + + + + +>
          sonra=       582 ---> %0.419 + + + + +>
         onlara=       597 ---> %0.430 + + + + +>
           size=       600 ---> %0.432 + + + + +>
         olarak=       616 ---> %0.443 + + + + +>
        onların=       619 ---> %0.445 + + + + +>
            Biz=       798 ---> %0.574 + + + + + +>
       Şüphesiz=       836 ---> %0.602 + + + + + + +>
             ın=       890 ---> %0.640 + + + + + + +>
              a=       955 ---> %0.687 + + + + + + +>
          Onlar=     1,037 ---> %0.746 + + + + + + + +>
           için=     1,045 ---> %0.752 + + + + + + + +>
             ki=     1,121 ---> %0.807 + + + + + + + + +>
             bu=     1,174 ---> %0.845 + + + + + + + + +>
             da=     1,422 ---> %1.023 + + + + + + + + + + +>
              O=     1,718 ---> %1.236 + + + + + + + + + + + + +>
             de=     2,054 ---> %1.478 + + + + + + + + + + + + + + +>
            bir=     3,439 ---> %2.474 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>
          Allah=     3,601 ---> %2.591 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>
             ve=     3,619 ---> %2.604 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +>
  ----------
TOT#= 138981