Thursday, July 4, 2013

Moderate your opinions. Düşüncelerinizi itidalleştirin.


             Moderate your opinions.  Everyone forms his ideas according to his own interests, and offers abundant reasons to back them up. In most people, judgement yields to emotion.  It often happens that two people meet head-on, and each presumes he is right. But reason is true, and never has two faces.  In such encounters, proceed with wisdom and caution.  Sometimes take the other side, and cautiously revise your own opinion.  Examine your motives from the other's point of view.  That way you will neither condemn him, nor justify yourself, so blindly.
Düşüncelerinizi itidalleştirin.  Herkes düşüncelerini kendi menfaatlerine göre oluşturur, ve onları desteklemek için bir çok neden sunar.  İnsanların çoğunda, muhakeme duyguya yerini bırakır.  Sık sık olduğu gibi, iki insan kafa kafaya karşılaşır, ve her biri kendinin doğru olduğunu kabul eder.  Fakat, akıl doğrudur ve hiç bir zaman iki yüzü yoktur.  Bu tür karşılaşmalarda, sağduyu ve dikkat ile ilerle.  Bazan karşı tarafın yerine koy kendini, ve dikkatle kendi düşüncende değişiklik yap.  Kendini harekete geçiren nedenleri ötekinin bakış açısı ile gözden geçir.  Bu şekilde ötekini hiç bir zaman lanetlemezsin, ya da kendini doğrulamazsın,  o kadar körcesine.