Saturday, July 6, 2013

A Lexical Analysis of Holly Bible - İncil'in Bilgisayar Destekli Analizi

Kur'an-ı Kerim'in
http://alirizasaral.blogspot.com/2013/07/a-computer-aided-lexical-analysis-of.html
ve Nutuk'un
http://alirizasaral.blogspot.com/2013/07/ataturkun-nutkunun-istatistiksel-bir.html
istatistiksel analizlerinden sonra İncil'in
bilgisayar destekli analizini aşağıda bulabilirsiniz.

İlk önce hangi harfin ne sıklıkta kullanıldığına ilişkin bilgiler,
sonra da hangi kelimenin hangi sıklıkta kullanıldığına ilişkin bilgiler.

İncil.txt
!=       429 ---> %0.038 +>
(=       792 ---> %0.069 +>
)=       792 ---> %0.069 +>
*=       282 ---> %0.025 +>
,=     9,572 ---> %0.837 +>
-=     1,929 ---> %0.169 +>
.=    14,609 ---> %1.278 + +>
0=     1,872 ---> %0.164 +>
1=     9,379 ---> %0.820 +>
2=     6,628 ---> %0.580 +>
3=     4,438 ---> %0.388 +>
4=     3,296 ---> %0.288 +>
5=     2,588 ---> %0.226 +>
6=     2,314 ---> %0.202 +>
7=     2,094 ---> %0.183 +>
8=     1,960 ---> %0.171 +>
9=     1,907 ---> %0.167 +>
:=     5,440 ---> %0.476 +>
;=     1,991 ---> %0.174 +>
?=     1,261 ---> %0.110 +>
A=     2,219 ---> %0.194 +>
B=     3,718 ---> %0.325 +>
C=       152 ---> %0.013 +>
D=     1,009 ---> %0.088 +>
E=     1,152 ---> %0.101 +>
F=       259 ---> %0.023 +>
G=     1,284 ---> %0.112 +>
H=     1,284 ---> %0.112 +>
I=       450 ---> %0.039 +>
J=         1 ---> %0.000 +>
K=     2,178 ---> %0.191 +>
L=       642 ---> %0.056 +>
M=     2,529 ---> %0.221 +>
N=       644 ---> %0.056 +>
O=     2,341 ---> %0.205 +>
P=       898 ---> %0.079 +>
R=     1,413 ---> %0.124 +>
S=     2,143 ---> %0.187 +>
T=     2,810 ---> %0.246 +>
U=       293 ---> %0.026 +>
V=       319 ---> %0.028 +>
W=         3 ---> %0.000 +>
X=        20 ---> %0.002 +>
Y=     2,992 ---> %0.262 +>
Z=       177 ---> %0.015 +>
[=        39 ---> %0.003 +>
]=        39 ---> %0.003 +>
a=    98,591 ---> %8.623 + + + + + + + + +>
b=    18,119 ---> %1.585 + +>
c=     8,125 ---> %0.711 +>
d=    39,196 ---> %3.428 + + + +>
e=    77,800 ---> %6.805 + + + + + + +>
f=       949 ---> %0.083 +>
g=    10,999 ---> %0.962 +>
h=     7,152 ---> %0.626 +>
i=    72,140 ---> %6.310 + + + + + + +>
j=        63 ---> %0.006 +>
k=    35,832 ---> %3.134 + + + +>
l=    57,830 ---> %5.058 + + + + + +>
m=    24,580 ---> %2.150 + + +>
n=    74,545 ---> %6.520 + + + + + + +>
o=    18,332 ---> %1.603 + +>
p=     5,365 ---> %0.469 +>
r=    60,333 ---> %5.277 + + + + + +>
s=    29,292 ---> %2.562 + + +>
t=    24,421 ---> %2.136 + + +>
u=    34,196 ---> %2.991 + + +>
v=     7,543 ---> %0.660 +>
x=         1 ---> %0.000 +>
y=    29,266 ---> %2.560 + + +>
z=    13,895 ---> %1.215 + +>
«=         5 ---> %0.000 +>
»=         5 ---> %0.000 +>
Ç=     1,524 ---> %0.133 +>
Ğ=        36 ---> %0.003 +>
Ö=       992 ---> %0.087 +>
Ü=       198 ---> %0.017 +>
İ=     3,656 ---> %0.320 +>
Ş=       351 ---> %0.031 +>
â=        45 ---> %0.004 +>
ç=     8,273 ---> %0.724 +>
ğ=    12,228 ---> %1.070 + +>
ö=     8,747 ---> %0.765 +>
ü=    18,286 ---> %1.599 + +>
ı=    46,387 ---> %4.057 + + + + +>
ş=    13,297 ---> %1.163 + +>
  ----------
TOT#=1143301

TOT WORDS#= 147688
*************** WORDS referred > 20 times
          adama=        21 ---> %0.014 +>
     ayaklarına=        21 ---> %0.014 +>
           alan=        21 ---> %0.014 +>
      açısından=        21 ---> %0.014 +>
     arkadaşlar=        21 ---> %0.014 +>
             ad=        21 ---> %0.014 +>
        Babamız=        21 ---> %0.014 +>
   bildiriyorum=        21 ---> %0.014 +>
      biliyordu=        21 ---> %0.014 +>
       bilmiyor=        21 ---> %0.014 +>
            dir=        21 ---> %0.014 +>
        duruyor=        21 ---> %0.014 +>
          doldu=        21 ---> %0.014 +>
        dünyada=        21 ---> %0.014 +>
            eli=        21 ---> %0.014 +>
            evi=        21 ---> %0.014 +>
         gücünü=        21 ---> %0.014 +>
        günahlı=        21 ---> %0.014 +>
            hak=        21 ---> %0.014 +>
        herkesi=        21 ---> %0.014 +>
         insana=        21 ---> %0.014 +>
             im=        21 ---> %0.014 +>
    kamaştırıcı=        21 ---> %0.014 +>
          kenti=        21 ---> %0.014 +>
        krallık=        21 ---> %0.014 +>
       Kendiniz=        21 ---> %0.014 +>
          kalır=        21 ---> %0.014 +>
       kaldırıp=        21 ---> %0.014 +>
          kıldı=        21 ---> %0.014 +>
         Nereye=        21 ---> %0.014 +>
          olayı=        21 ---> %0.014 +>
      ortasında=        21 ---> %0.014 +>
          parça=        21 ---> %0.014 +>
      sözlerini=        21 ---> %0.014 +>
       sağlanan=        21 ---> %0.014 +>
       sağlayan=        21 ---> %0.014 +>
   toplulukları=        21 ---> %0.014 +>
       Varlıklı=        21 ---> %0.014 +>
        yoluyla=        21 ---> %0.014 +>
      Yeryüzüne=        21 ---> %0.014 +>
          yiyip=        21 ---> %0.014 +>
        Yeryüzü=        21 ---> %0.014 +>
        Yabansı=        21 ---> %0.014 +>
          yengi=        21 ---> %0.014 +>
        Ölümden=        21 ---> %0.014 +>
       üstündür=        21 ---> %0.014 +>
          şarap=        21 ---> %0.014 +>
             al=        22 ---> %0.015 +>
           ağır=        22 ---> %0.015 +>
     belirtiler=        22 ---> %0.015 +>
     belirtirim=        22 ---> %0.015 +>
    Birbirinizi=        22 ---> %0.015 +>
          bende=        22 ---> %0.015 +>
    birbirinize=        22 ---> %0.015 +>
          doğal=        22 ---> %0.015 +>
      doğruluğa=        22 ---> %0.015 +>
          dönüp=        22 ---> %0.015 +>
          durup=        22 ---> %0.015 +>
          düşen=        22 ---> %0.015 +>
         evinde=        22 ---> %0.015 +>
          gümüş=        22 ---> %0.015 +>
         görmek=        22 ---> %0.015 +>
      geldiğini=        22 ---> %0.015 +>
        işlerle=        22 ---> %0.015 +>
            işe=        22 ---> %0.015 +>
    kendisinden=        22 ---> %0.015 +>
          kulak=        22 ---> %0.015 +>
           koca=        22 ---> %0.015 +>
          Kutlu=        22 ---> %0.015 +>
           köle=        22 ---> %0.015 +>
       mektubun=        22 ---> %0.015 +>
         meleği=        22 ---> %0.015 +>
          musun=        22 ---> %0.015 +>
           onda=        22 ---> %0.015 +>
       olanlara=        22 ---> %0.015 +>
       olduğuna=        22 ---> %0.015 +>
    peygamberin=        22 ---> %0.015 +>
   peygamberler=        22 ---> %0.015 +>
          temel=        22 ---> %0.015 +>
       tapınağa=        22 ---> %0.015 +>
     tanıklıkta=        22 ---> %0.015 +>
        yaraşan=        22 ---> %0.015 +>
         yasaya=        22 ---> %0.015 +>
           Yoel=        22 ---> %0.015 +>
           ırak=        22 ---> %0.015 +>
           Asya=        23 ---> %0.016 +>
           başı=        23 ---> %0.016 +>
        bulundu=        23 ---> %0.016 +>
  doğrultusunda=        23 ---> %0.016 +>
           dışı=        23 ---> %0.016 +>
          durum=        23 ---> %0.016 +>
  esinlemesiyle=        23 ---> %0.016 +>
       gördüler=        23 ---> %0.016 +>
       gittiler=        23 ---> %0.016 +>
          güzel=        23 ---> %0.016 +>
       giderken=        23 ---> %0.016 +>
        getirdi=        23 ---> %0.016 +>
         görmez=        23 ---> %0.016 +>
    giysilerini=        23 ---> %0.016 +>
       geldiler=        23 ---> %0.016 +>
       gösterdi=        23 ---> %0.016 +>
       gereksiz=        23 ---> %0.016 +>
        isteyen=        23 ---> %0.016 +>
         insanı=        23 ---> %0.016 +>
          ileri=        23 ---> %0.016 +>
         kaleme=        23 ---> %0.016 +>
          kralı=        23 ---> %0.016 +>
           kapı=        23 ---> %0.016 +>
       Kuşkusuz=        23 ---> %0.016 +>
        olaylar=        23 ---> %0.016 +>
           oruç=        23 ---> %0.016 +>
         olması=        23 ---> %0.016 +>
           sona=        23 ---> %0.016 +>
         senden=        23 ---> %0.016 +>
            sağ=        23 ---> %0.016 +>
        Simgesi=        23 ---> %0.016 +>
       sevinçle=        23 ---> %0.016 +>
        Tapınak=        23 ---> %0.016 +>
       Tapınağı=        23 ---> %0.016 +>
        vergisi=        23 ---> %0.016 +>
          vakti=        23 ---> %0.016 +>
         vermek=        23 ---> %0.016 +>
        yazılar=        23 ---> %0.016 +>
           önem=        23 ---> %0.016 +>
          ölüme=        23 ---> %0.016 +>
          Örnek=        23 ---> %0.016 +>
        şimdiki=        23 ---> %0.016 +>
         Annesi=        24 ---> %0.016 +>
        Adamlar=        24 ---> %0.016 +>
             Ay=        24 ---> %0.016 +>
        Babanız=        24 ---> %0.016 +>
          buldu=        24 ---> %0.016 +>
        buyurdu=        24 ---> %0.016 +>
           beri=        24 ---> %0.016 +>
        bağırdı=        24 ---> %0.016 +>
        buyruğu=        24 ---> %0.016 +>
      cezaevine=        24 ---> %0.016 +>
        cinleri=        24 ---> %0.016 +>
          dille=        24 ---> %0.016 +>
         durumu=        24 ---> %0.016 +>
           Dağı=        24 ---> %0.016 +>
         edilen=        24 ---> %0.016 +>
        hepiniz=        24 ---> %0.016 +>
        içinden=        24 ---> %0.016 +>
       kapsayan=        24 ---> %0.016 +>
       Korintos=        24 ---> %0.016 +>
          misin=        24 ---> %0.016 +>
         oluşan=        24 ---> %0.016 +>
         oturdu=        24 ---> %0.016 +>
        sürekli=        24 ---> %0.016 +>
       sözlerle=        24 ---> %0.016 +>
           sonu=        24 ---> %0.016 +>
         uyanık=        24 ---> %0.016 +>
            ver=        24 ---> %0.016 +>
          yalan=        24 ---> %0.016 +>
     yetkililer=        24 ---> %0.016 +>
          çıkar=        24 ---> %0.016 +>
   öğrencilerin=        24 ---> %0.016 +>
    öğrencilere=        24 ---> %0.016 +>
           adlı=        25 ---> %0.017 +>
        belirli=        25 ---> %0.017 +>
       bağlılık=        25 ---> %0.017 +>
            Cin=        25 ---> %0.017 +>
          doğan=        25 ---> %0.017 +>
        Değerli=        25 ---> %0.017 +>
        dilekte=        25 ---> %0.017 +>
            der=        25 ---> %0.017 +>
        Evlilik=        25 ---> %0.017 +>
       ediyordu=        25 ---> %0.017 +>
        gibidir=        25 ---> %0.017 +>
          gelin=        25 ---> %0.017 +>
          gören=        25 ---> %0.017 +>
       gerçekte=        25 ---> %0.017 +>
        göründü=        25 ---> %0.017 +>
          gerek=        25 ---> %0.017 +>
          içeri=        25 ---> %0.017 +>
         isteği=        25 ---> %0.017 +>
          kalan=        25 ---> %0.017 +>
          kente=        25 ---> %0.017 +>
            kin=        25 ---> %0.017 +>
      kendinizi=        25 ---> %0.017 +>
          Konut=        25 ---> %0.017 +>
         kimdir=        25 ---> %0.017 +>
      kardeşini=        25 ---> %0.017 +>
        kayrası=        25 ---> %0.017 +>
         sahibi=        25 ---> %0.017 +>
           sesi=        25 ---> %0.017 +>
          Titos=        25 ---> %0.017 +>
        verecek=        25 ---> %0.017 +>
      vereceğim=        25 ---> %0.017 +>
          yapan=        25 ---> %0.017 +>
          yaptı=        25 ---> %0.017 +>
          çağın=        25 ---> %0.017 +>
          İshak=        25 ---> %0.017 +>
           ışık=        25 ---> %0.017 +>
          şeyin=        25 ---> %0.017 +>
       ayakları=        26 ---> %0.018 +>
             az=        26 ---> %0.018 +>
        ayrıldı=        26 ---> %0.018 +>
        bıraktı=        26 ---> %0.018 +>
     Bildiriyor=        26 ---> %0.018 +>
         Canını=        26 ---> %0.018 +>
          denen=        26 ---> %0.018 +>
       evrensel=        26 ---> %0.018 +>
          elini=        26 ---> %0.018 +>
             et=        26 ---> %0.018 +>
        ettiler=        26 ---> %0.018 +>
          Geniş=        26 ---> %0.018 +>
      Günahları=        26 ---> %0.018 +>
      inanlılar=        26 ---> %0.018 +>
           kırk=        26 ---> %0.018 +>
           konu=        26 ---> %0.018 +>
        kimseye=        26 ---> %0.018 +>
            kan=        26 ---> %0.018 +>
          kimin=        26 ---> %0.018 +>
         kentte=        26 ---> %0.018 +>
      Makedonya=        26 ---> %0.018 +>
         nedeni=        26 ---> %0.018 +>
     olduğundan=        26 ---> %0.018 +>
        olsaydı=        26 ---> %0.018 +>
         parlak=        26 ---> %0.018 +>
      Romalılar=        26 ---> %0.018 +>
          Rabbi=        26 ---> %0.018 +>
       sizlerle=        26 ---> %0.018 +>
         Sadece=        26 ---> %0.018 +>
        çağırıp=        26 ---> %0.018 +>
    Özdeyişleri=        26 ---> %0.018 +>
         önemle=        26 ---> %0.018 +>
          ürünü=        26 ---> %0.018 +>
         İkiler=        26 ---> %0.018 +>
         şeytan=        26 ---> %0.018 +>
       amacıyla=        27 ---> %0.018 +>
         altına=        27 ---> %0.018 +>
          barış=        27 ---> %0.018 +>
       bakımdan=        27 ---> %0.018 +>
        bunlara=        27 ---> %0.018 +>
  başrahiplerle=        27 ---> %0.018 +>
       bildirdi=        27 ---> %0.018 +>
         ettiği=        27 ---> %0.018 +>
         ekmeği=        27 ---> %0.018 +>
          genel=        27 ---> %0.018 +>
        gerçeğe=        27 ---> %0.018 +>
          içine=        27 ---> %0.018 +>
         imanla=        27 ---> %0.018 +>
          küçük=        27 ---> %0.018 +>
     kesinlikle=        27 ---> %0.018 +>
       kadınlar=        27 ---> %0.018 +>
      olacaktır=        27 ---> %0.018 +>
            tir=        27 ---> %0.018 +>
       Tanrımız=        27 ---> %0.018 +>
           umut=        27 ---> %0.018 +>
    yazılmıştır=        27 ---> %0.018 +>
       yaklaştı=        27 ---> %0.018 +>
           yeri=        27 ---> %0.018 +>
         yasayı=        27 ---> %0.018 +>
         yetkin=        27 ---> %0.018 +>
        yerinde=        27 ---> %0.018 +>
            ölü=        27 ---> %0.018 +>
         adında=        28 ---> %0.019 +>
         baştan=        28 ---> %0.019 +>
             bi=        28 ---> %0.019 +>
   biliyorsunuz=        28 ---> %0.019 +>
          derin=        28 ---> %0.019 +>
        dışında=        28 ---> %0.019 +>
            eve=        28 ---> %0.019 +>
         ederek=        28 ---> %0.019 +>
           gözü=        28 ---> %0.019 +>
           Göğe=        28 ---> %0.019 +>
          halkı=        28 ---> %0.019 +>
         hoşnut=        28 ---> %0.019 +>
           işte=        28 ---> %0.019 +>
         kalktı=        28 ---> %0.019 +>
      karşılığı=        28 ---> %0.019 +>
           kimi=        28 ---> %0.019 +>
          miras=        28 ---> %0.019 +>
        nereden=        28 ---> %0.019 +>
       olabilir=        28 ---> %0.019 +>
         oluyor=        28 ---> %0.019 +>
 peygamberlerin=        28 ---> %0.019 +>
         sesini=        28 ---> %0.019 +>
      tanrılara=        28 ---> %0.019 +>
        Yetkisi=        28 ---> %0.019 +>
   yaşamlıların=        28 ---> %0.019 +>
      özellikle=        28 ---> %0.019 +>
           Öğüt=        28 ---> %0.019 +>
          üzere=        28 ---> %0.019 +>
        Antakya=        29 ---> %0.020 +>
        böylesi=        29 ---> %0.020 +>
            baş=        29 ---> %0.020 +>
           daki=        29 ---> %0.020 +>
          deniz=        29 ---> %0.020 +>
            dul=        29 ---> %0.020 +>
        elinden=        29 ---> %0.020 +>
         Geriye=        29 ---> %0.020 +>
       günlerde=        29 ---> %0.020 +>
     getirdiler=        29 ---> %0.020 +>
            gök=        29 ---> %0.020 +>
          Gökte=        29 ---> %0.020 +>
          gelir=        29 ---> %0.020 +>
           Genç=        29 ---> %0.020 +>
        geliyor=        29 ---> %0.020 +>
          halka=        29 ---> %0.020 +>
           izin=        29 ---> %0.020 +>
         istedi=        29 ---> %0.020 +>
          ister=        29 ---> %0.020 +>
          Kurul=        29 ---> %0.020 +>
    niteliğinde=        29 ---> %0.020 +>
         Sözler=        29 ---> %0.020 +>
      topluluğa=        29 ---> %0.020 +>
       yüceliği=        29 ---> %0.020 +>
            İki=        29 ---> %0.020 +>
          Ardım=        30 ---> %0.020 +>
       ağzından=        30 ---> %0.020 +>
        ayrılıp=        30 ---> %0.020 +>
        bununla=        30 ---> %0.020 +>
         bedeni=        30 ---> %0.020 +>
          Bakın=        30 ---> %0.020 +>
     Böylelikle=        30 ---> %0.020 +>
         Denizi=        30 ---> %0.020 +>
       dediğini=        30 ---> %0.020 +>
         Gümrük=        30 ---> %0.020 +>
         gelsin=        30 ---> %0.020 +>
          Gidin=        30 ---> %0.020 +>
 hükümranlığına=        30 ---> %0.020 +>
          imanı=        30 ---> %0.020 +>
        insanın=        30 ---> %0.020 +>
     kardeşleri=        30 ---> %0.020 +>
          kesin=        30 ---> %0.020 +>
             nü=        30 ---> %0.020 +>
          ondan=        30 ---> %0.020 +>
          olanı=        30 ---> %0.020 +>
          tanık=        30 ---> %0.020 +>
             te=        30 ---> %0.020 +>
           Vali=        30 ---> %0.020 +>
         çocuğu=        30 ---> %0.020 +>
         anlamı=        31 ---> %0.021 +>
           ateş=        31 ---> %0.021 +>
              b=        31 ---> %0.021 +>
      biliyoruz=        31 ---> %0.021 +>
         Denize=        31 ---> %0.021 +>
          diyor=        31 ---> %0.021 +>
         Efendi=        31 ---> %0.021 +>
       ellerini=        31 ---> %0.021 +>
         geldim=        31 ---> %0.021 +>
        içindir=        31 ---> %0.021 +>
      konusunda=        31 ---> %0.021 +>
        konuşan=        31 ---> %0.021 +>
           salt=        31 ---> %0.021 +>
           soru=        31 ---> %0.021 +>
          satın=        31 ---> %0.021 +>
          uşağı=        31 ---> %0.021 +>
      ulusların=        31 ---> %0.021 +>
          varıp=        31 ---> %0.021 +>
          verin=        31 ---> %0.021 +>
     Yeryüzünün=        31 ---> %0.021 +>
          yanıt=        31 ---> %0.021 +>
          ölümü=        31 ---> %0.021 +>
    İsrailliler=        31 ---> %0.021 +>
              –=        31 ---> %0.021 +>
           Amin=        32 ---> %0.022 +>
      Bunlardan=        32 ---> %0.022 +>
         buraya=        32 ---> %0.022 +>
     diyorlardı=        32 ---> %0.022 +>
          eline=        32 ---> %0.022 +>
         ertesi=        32 ---> %0.022 +>
        gözleri=        32 ---> %0.022 +>
            Güç=        32 ---> %0.022 +>
         iyilik=        32 ---> %0.022 +>
        Krallar=        32 ---> %0.022 +>
          suçlu=        32 ---> %0.022 +>
           Saat=        32 ---> %0.022 +>
        çeşitli=        32 ---> %0.022 +>
       çocuklar=        32 ---> %0.022 +>
        üstünde=        32 ---> %0.022 +>
            boş=        33 ---> %0.022 +>
       başrahip=        33 ---> %0.022 +>
        değilim=        33 ---> %0.022 +>
          duran=        33 ---> %0.022 +>
         duydum=        33 ---> %0.022 +>
         Efesos=        33 ---> %0.022 +>
          göğün=        33 ---> %0.022 +>
     geldiğinde=        33 ---> %0.022 +>
       herhangi=        33 ---> %0.022 +>
         halkın=        33 ---> %0.022 +>
         ikinci=        33 ---> %0.022 +>
         işleri=        33 ---> %0.022 +>
        koyuldu=        33 ---> %0.022 +>
            kat=        33 ---> %0.022 +>
         Kayser=        33 ---> %0.022 +>
           ndan=        33 ---> %0.022 +>
         olmaya=        33 ---> %0.022 +>
       olanları=        33 ---> %0.022 +>
         Samuel=        33 ---> %0.022 +>
     söylüyorum=        33 ---> %0.022 +>
      tapınakta=        33 ---> %0.022 +>
     yorumcular=        33 ---> %0.022 +>
          Önsöz=        33 ---> %0.022 +>
           açık=        34 ---> %0.023 +>
         açıkça=        34 ---> %0.023 +>
        anlattı=        34 ---> %0.023 +>
         birine=        34 ---> %0.023 +>
      insanlara=        34 ---> %0.023 +>
        katında=        34 ---> %0.023 +>
           Kısa=        34 ---> %0.023 +>
             mu=        34 ---> %0.023 +>
         nerede=        34 ---> %0.023 +>
         onunla=        34 ---> %0.023 +>
           sürü=        34 ---> %0.023 +>
          Saygı=        34 ---> %0.023 +>
          sahip=        34 ---> %0.023 +>
        verildi=        34 ---> %0.023 +>
           yüce=        34 ---> %0.023 +>
         Yardım=        34 ---> %0.023 +>
        yaşayan=        34 ---> %0.023 +>
        yolunda=        34 ---> %0.023 +>
        çağırdı=        34 ---> %0.023 +>
       Ölülerin=        34 ---> %0.023 +>
          ötürü=        34 ---> %0.023 +>
          altın=        35 ---> %0.024 +>
       belirgin=        35 ---> %0.024 +>
             be=        35 ---> %0.024 +>
        boyunca=        35 ---> %0.024 +>
           dolu=        35 ---> %0.024 +>
            dur=        35 ---> %0.024 +>
           gücü=        35 ---> %0.024 +>
     Haberciler=        35 ---> %0.024 +>
        işkence=        35 ---> %0.024 +>
      insanları=        35 ---> %0.024 +>
     kendisiyle=        35 ---> %0.024 +>
           Kalk=        35 ---> %0.024 +>
          Sayım=        35 ---> %0.024 +>
         sünnet=        35 ---> %0.024 +>
    topluluğuna=        35 ---> %0.024 +>
        öğrenci=        35 ---> %0.024 +>
            İyi=        35 ---> %0.024 +>
          adına=        36 ---> %0.024 +>
        biçimde=        36 ---> %0.024 +>
          denli=        36 ---> %0.024 +>
          düştü=        36 ---> %0.024 +>
         dışarı=        36 ---> %0.024 +>
          girdi=        36 ---> %0.024 +>
          ilkin=        36 ---> %0.024 +>
          mutlu=        36 ---> %0.024 +>
       Sağlıklı=        36 ---> %0.024 +>
     Topluluğun=        36 ---> %0.024 +>
        taşıyan=        36 ---> %0.024 +>
       yaklaşık=        36 ---> %0.024 +>
          yetki=        36 ---> %0.024 +>
        yanında=        36 ---> %0.024 +>
          çıkan=        36 ---> %0.024 +>
          önüne=        36 ---> %0.024 +>
          özgür=        36 ---> %0.024 +>
          İlyas=        36 ---> %0.024 +>
            İlk=        36 ---> %0.024 +>
          şudur=        36 ---> %0.024 +>
     aralarında=        37 ---> %0.025 +>
        bizlere=        37 ---> %0.025 +>
       Barnabas=        37 ---> %0.025 +>
          döndü=        37 ---> %0.025 +>
          erkek=        37 ---> %0.025 +>
            hep=        37 ---> %0.025 +>
        kardeşi=        37 ---> %0.025 +>
       karşılık=        37 ---> %0.025 +>
         Kentin=        37 ---> %0.025 +>
            nda=        37 ---> %0.025 +>
          nedir=        37 ---> %0.025 +>
        oğluydu=        37 ---> %0.025 +>
            suç=        37 ---> %0.025 +>
            ten=        37 ---> %0.025 +>
   topluluğunun=        37 ---> %0.025 +>
           uzun=        37 ---> %0.025 +>
          varsa=        37 ---> %0.025 +>
          çıkıp=        37 ---> %0.025 +>
           öldü=        37 ---> %0.025 +>
          araya=        38 ---> %0.026 +>
        birinin=        38 ---> %0.026 +>
        bilinen=        38 ---> %0.026 +>
            bol=        38 ---> %0.026 +>
        diyordu=        38 ---> %0.026 +>
         Dikkat=        38 ---> %0.026 +>
       kimsenin=        38 ---> %0.026 +>
        kendine=        38 ---> %0.026 +>
        ortadan=        38 ---> %0.026 +>
       onlardan=        38 ---> %0.026 +>
            pek=        38 ---> %0.026 +>
       soyundan=        38 ---> %0.026 +>
        sonunda=        38 ---> %0.026 +>
           özel=        38 ---> %0.026 +>
          adını=        39 ---> %0.026 +>
        Belirti=        39 ---> %0.026 +>
      Gözlerini=        39 ---> %0.026 +>
          hangi=        39 ---> %0.026 +>
        musunuz=        39 ---> %0.026 +>
         Passah=        39 ---> %0.026 +>
         sırada=        39 ---> %0.026 +>
            ses=        39 ---> %0.026 +>
           yola=        39 ---> %0.026 +>
        yararlı=        39 ---> %0.026 +>
      çocukları=        39 ---> %0.026 +>
         üstüne=        39 ---> %0.026 +>
          adamı=        40 ---> %0.027 +>
         birini=        40 ---> %0.027 +>
       doğruluk=        40 ---> %0.027 +>
           eder=        40 ---> %0.027 +>
       Filippos=        40 ---> %0.027 +>
            git=        40 ---> %0.027 +>
            işi=        40 ---> %0.027 +>
       Süleyman=        40 ---> %0.027 +>
         teslim=        40 ---> %0.027 +>
       uluslara=        40 ---> %0.027 +>
           vaat=        40 ---> %0.027 +>
         önceki=        40 ---> %0.027 +>
           İman=        40 ---> %0.027 +>
        bizleri=        41 ---> %0.028 +>
        bağımlı=        41 ---> %0.028 +>
     doğrulukla=        41 ---> %0.028 +>
       Göklerin=        41 ---> %0.028 +>
          Hayır=        41 ---> %0.028 +>
     Karşısında=        41 ---> %0.028 +>
         Kardeş=        41 ---> %0.028 +>
        olanlar=        41 ---> %0.028 +>
         sözünü=        41 ---> %0.028 +>
       teşekkür=        41 ---> %0.028 +>
        verilen=        41 ---> %0.028 +>
        yaptığı=        41 ---> %0.028 +>
         çağlar=        41 ---> %0.028 +>
          çocuk=        41 ---> %0.028 +>
          bugün=        42 ---> %0.028 +>
           diri=        42 ---> %0.028 +>
         Ediyor=        42 ---> %0.028 +>
            gel=        42 ---> %0.028 +>
          kadar=        42 ---> %0.028 +>
        Tanrısı=        42 ---> %0.028 +>
        verdiği=        42 ---> %0.028 +>
          İnsan=        42 ---> %0.028 +>
            ana=        43 ---> %0.029 +>
          ancak=        43 ---> %0.029 +>
          Demek=        43 ---> %0.029 +>
        gerekir=        43 ---> %0.029 +>
      Güvenilir=        43 ---> %0.029 +>
           göre=        43 ---> %0.029 +>
        gerçeği=        43 ---> %0.029 +>
         Haberi=        43 ---> %0.029 +>
          işler=        43 ---> %0.029 +>
          kitap=        43 ---> %0.029 +>
        kötülük=        43 ---> %0.029 +>
           para=        43 ---> %0.029 +>
        yücelik=        43 ---> %0.029 +>
        Üstelik=        43 ---> %0.029 +>
            Bak=        44 ---> %0.030 +>
        esenlik=        44 ---> %0.030 +>
        gerekli=        44 ---> %0.030 +>
       Günahtan=        44 ---> %0.030 +>
       herkesin=        44 ---> %0.030 +>
        kişinin=        44 ---> %0.030 +>
      nedeniyle=        44 ---> %0.030 +>
            Vay=        44 ---> %0.030 +>
        yiyecek=        44 ---> %0.030 +>
             Öz=        44 ---> %0.030 +>
         üçüncü=        44 ---> %0.030 +>
           şunu=        44 ---> %0.030 +>
          aşağı=        45 ---> %0.030 +>
          budur=        45 ---> %0.030 +>
        Bedenin=        45 ---> %0.030 +>
         bizler=        45 ---> %0.030 +>
         Babası=        45 ---> %0.030 +>
      biliyorum=        45 ---> %0.030 +>
        dönemde=        45 ---> %0.030 +>
          etmek=        45 ---> %0.030 +>
           Kent=        45 ---> %0.030 +>
        Mektubu=        45 ---> %0.030 +>
          yemek=        45 ---> %0.030 +>
            ant=        46 ---> %0.031 +>
       bazıları=        46 ---> %0.031 +>
         egemen=        46 ---> %0.031 +>
          ekmek=        46 ---> %0.031 +>
           Evet=        46 ---> %0.031 +>
          evine=        46 ---> %0.031 +>
          gidip=        46 ---> %0.031 +>
        herkese=        46 ---> %0.031 +>
       kurtuluş=        46 ---> %0.031 +>
         kalkıp=        46 ---> %0.031 +>
        konuştu=        46 ---> %0.031 +>
          neden=        46 ---> %0.031 +>
          nunla=        46 ---> %0.031 +>
        rasgele=        46 ---> %0.031 +>
          sesle=        46 ---> %0.031 +>
         yaşama=        46 ---> %0.031 +>
  öğrencilerine=        46 ---> %0.031 +>
           ürün=        46 ---> %0.031 +>
          ayağa=        47 ---> %0.032 +>
          Babam=        47 ---> %0.032 +>
      gerçekten=        47 ---> %0.032 +>
           kuzu=        47 ---> %0.032 +>
   peygamberlik=        47 ---> %0.032 +>
             su=        47 ---> %0.032 +>
           Uşak=        47 ---> %0.032 +>
     yeryüzünde=        47 ---> %0.032 +>
          yolda=        47 ---> %0.032 +>
           özgü=        47 ---> %0.032 +>
     İhtiyarlar=        47 ---> %0.032 +>
         benzer=        48 ---> %0.033 +>
            dır=        48 ---> %0.033 +>
         konuda=        48 ---> %0.033 +>
        olmayan=        48 ---> %0.033 +>
            taş=        48 ---> %0.033 +>
         yazılı=        48 ---> %0.033 +>
        yaraşır=        48 ---> %0.033 +>
         adıyla=        49 ---> %0.033 +>
         adamın=        49 ---> %0.033 +>
          dünya=        49 ---> %0.033 +>
        dünyaya=        49 ---> %0.033 +>
          gördü=        49 ---> %0.033 +>
           Saul=        49 ---> %0.033 +>
         yaşamı=        49 ---> %0.033 +>
         önemli=        49 ---> %0.033 +>
           alıp=        50 ---> %0.034 +>
          bilgi=        50 ---> %0.034 +>
         gördüm=        50 ---> %0.034 +>
        kadının=        50 ---> %0.034 +>
       sordular=        50 ---> %0.034 +>
       Timoteos=        50 ---> %0.034 +>
          veren=        50 ---> %0.034 +>
       Yahudiye=        50 ---> %0.034 +>
          Artık=        51 ---> %0.035 +>
        bırakıp=        51 ---> %0.035 +>
         kişiyi=        51 ---> %0.035 +>
        onlarla=        51 ---> %0.035 +>
       simgesel=        51 ---> %0.035 +>
          Sevgi=        51 ---> %0.035 +>
            yıl=        51 ---> %0.035 +>
        Zekarya=        51 ---> %0.035 +>
       Öğretmen=        51 ---> %0.035 +>
           ardı=        52 ---> %0.035 +>
         başına=        52 ---> %0.035 +>
             ev=        52 ---> %0.035 +>
      kardeşler=        52 ---> %0.035 +>
      Levililer=        52 ---> %0.035 +>
        sağlığa=        52 ---> %0.035 +>
         İşleri=        52 ---> %0.035 +>
        altında=        53 ---> %0.036 +>
         benden=        53 ---> %0.036 +>
         Göksel=        53 ---> %0.036 +>
         tümünü=        53 ---> %0.036 +>
          yargı=        53 ---> %0.036 +>
          Çölde=        53 ---> %0.036 +>
        önceden=        53 ---> %0.036 +>
          oraya=        54 ---> %0.037 +>
          Yusuf=        54 ---> %0.037 +>
          beden=        55 ---> %0.037 +>
        diyerek=        55 ---> %0.037 +>
       dünyanın=        55 ---> %0.037 +>
            ele=        55 ---> %0.037 +>
         gökten=        55 ---> %0.037 +>
   Hükümranlığı=        55 ---> %0.037 +>
           yazı=        55 ---> %0.037 +>
       yaklaşıp=        55 ---> %0.037 +>
           Ölüm=        55 ---> %0.037 +>
        Doğrusu=        56 ---> %0.038 +>
         karşın=        56 ---> %0.038 +>
          Selam=        56 ---> %0.038 +>
           yanı=        56 ---> %0.038 +>
       yararına=        56 ---> %0.038 +>
        Benimle=        57 ---> %0.039 +>
        Haberci=        57 ---> %0.039 +>
           Ruhu=        57 ---> %0.039 +>
      Topluluğu=        57 ---> %0.039 +>
           yana=        57 ---> %0.039 +>
       üzerinde=        57 ---> %0.039 +>
          arada=        58 ---> %0.039 +>
       aranızda=        58 ---> %0.039 +>
        başladı=        58 ---> %0.039 +>
       gönderdi=        58 ---> %0.039 +>
        Sevgili=        58 ---> %0.039 +>
          bağlı=        59 ---> %0.040 +>
           bazı=        59 ---> %0.040 +>
     insanların=        59 ---> %0.040 +>
           Kral=        59 ---> %0.040 +>
            beş=        60 ---> %0.041 +>
            göz=        60 ---> %0.041 +>
           gece=        60 ---> %0.041 +>
         Oradan=        60 ---> %0.041 +>
             YE=        60 ---> %0.041 +>
           öbür=        60 ---> %0.041 +>
        duyunca=        61 ---> %0.041 +>
           Oysa=        61 ---> %0.041 +>
        Uluslar=        61 ---> %0.041 +>
         yüksek=        61 ---> %0.041 +>
        Herodes=        62 ---> %0.042 +>
    kendilerini=        62 ---> %0.042 +>
            tan=        62 ---> %0.042 +>
           Buna=        63 ---> %0.043 +>
       değildir=        63 ---> %0.043 +>
        kendini=        63 ---> %0.043 +>
           olun=        63 ---> %0.043 +>
        sözleri=        63 ---> %0.043 +>
          tıpkı=        63 ---> %0.043 +>
    öğrencileri=        63 ---> %0.043 +>
        gelecek=        64 ---> %0.043 +>
          kayra=        64 ---> %0.043 +>
            kız=        64 ---> %0.043 +>
        kişiler=        64 ---> %0.043 +>
           süre=        64 ---> %0.043 +>
           aldı=        65 ---> %0.044 +>
           bizi=        65 ---> %0.044 +>
      Peygamber=        65 ---> %0.044 +>
            yla=        65 ---> %0.044 +>
          bütün=        66 ---> %0.045 +>
   Habercilerin=        66 ---> %0.045 +>
           Roma=        66 ---> %0.045 +>
            Öte=        66 ---> %0.045 +>
         İsrail=        66 ---> %0.045 +>
        bulunan=        67 ---> %0.045 +>
             ta=        67 ---> %0.045 +>
       yüzünden=        67 ---> %0.045 +>
           olur=        68 ---> %0.046 +>
        Pilatus=        68 ---> %0.046 +>
          vakit=        68 ---> %0.046 +>
         Burada=        69 ---> %0.047 +>
        durumda=        69 ---> %0.047 +>
          hemen=        69 ---> %0.047 +>
             II=        69 ---> %0.047 +>
       Rabbimiz=        69 ---> %0.047 +>
          yerde=        69 ---> %0.047 +>
          çıktı=        69 ---> %0.047 +>
            acı=        70 ---> %0.047 +>
          bizim=        70 ---> %0.047 +>
             iş=        70 ---> %0.047 +>
            yüz=        70 ---> %0.047 +>
            yer=        70 ---> %0.047 +>
      arasından=        71 ---> %0.048 +>
       tanrısal=        71 ---> %0.048 +>
         yandan=        72 ---> %0.049 +>
            adı=        73 ---> %0.049 +>
           oğul=        73 ---> %0.049 +>
         Yahuda=        73 ---> %0.049 +>
          Şabat=        73 ---> %0.049 +>
       bunların=        74 ---> %0.050 +>
       insanlar=        74 ---> %0.050 +>
            NIN=        74 ---> %0.050 +>
          niçin=        74 ---> %0.050 +>
         vardır=        74 ---> %0.050 +>
            yol=        74 ---> %0.050 +>
        çarmıha=        74 ---> %0.050 +>
     Öğrenciler=        74 ---> %0.050 +>
          kaldı=        75 ---> %0.051 +>
     tarafından=        75 ---> %0.051 +>
          Davut=        76 ---> %0.051 +>
          gelip=        76 ---> %0.051 +>
          Simon=        76 ---> %0.051 +>
            tür=        76 ---> %0.051 +>
         yoktur=        76 ---> %0.051 +>
        Yalancı=        76 ---> %0.051 +>
         Yalnız=        77 ---> %0.052 +>
        gelince=        78 ---> %0.053 +>
       Antlaşma=        79 ---> %0.053 +>
         birçok=        79 ---> %0.053 +>
         Cinsel=        79 ---> %0.053 +>
       Hezekiel=        79 ---> %0.053 +>
          melek=        79 ---> %0.053 +>
          Yakup=        79 ---> %0.053 +>
           dört=        80 ---> %0.054 +>
            son=        80 ---> %0.054 +>
         Galile=        81 ---> %0.055 +>
           Halk=        81 ---> %0.055 +>
         ölüler=        81 ---> %0.055 +>
          güçlü=        82 ---> %0.056 +>
           edin=        83 ---> %0.056 +>
         sonsuz=        83 ---> %0.056 +>
         Sizler=        83 ---> %0.056 +>
          sizin=        83 ---> %0.056 +>
         Meryem=        84 ---> %0.057 +>
              ı=        84 ---> %0.057 +>
         Daniel=        85 ---> %0.058 +>
       topluluk=        86 ---> %0.058 +>
        Yeremya=        86 ---> %0.058 +>
           Eski=        87 ---> %0.059 +>
           eden=        87 ---> %0.059 +>
            ilk=        87 ---> %0.059 +>
         dinsel=        88 ---> %0.060 +>
        Kendisi=        88 ---> %0.060 +>
           şeyi=        88 ---> %0.060 +>
            ile=        89 ---> %0.060 +>
         yanına=        89 ---> %0.060 +>
          Yoksa=        89 ---> %0.060 +>
             le=        91 ---> %0.062 +>
         Yahudi=        91 ---> %0.062 +>
        görünce=        92 ---> %0.062 +>
         vaftiz=        92 ---> %0.062 +>
      İnsanoğlu=        92 ---> %0.062 +>
          günah=        93 ---> %0.063 +>
            yok=        93 ---> %0.063 +>
        Tekrarı=        94 ---> %0.064 +>
           anda=        95 ---> %0.064 +>
        Öyleyse=        95 ---> %0.064 +>
      Ferisiler=        96 ---> %0.065 +>
          kabul=        96 ---> %0.065 +>
       Ardından=        97 ---> %0.066 +>
    kendilerine=        97 ---> %0.066 +>
        yeniden=        97 ---> %0.066 +>
           Yasa=        97 ---> %0.066 +>
          derim=        98 ---> %0.066 +>
           günü=        98 ---> %0.066 +>
           Aynı=        99 ---> %0.067 +>
            den=        99 ---> %0.067 +>
         Mektup=        99 ---> %0.067 +>
          şöyle=        99 ---> %0.067 +>
         yerine=       101 ---> %0.068 +>
           geri=       102 ---> %0.069 +>
         içinde=       102 ---> %0.069 +>
         olacak=       102 ---> %0.069 +>
         Buyruk=       103 ---> %0.070 +>
          üstün=       103 ---> %0.070 +>
          kimse=       104 ---> %0.070 +>
           sizi=       105 ---> %0.071 +>
        İbrahim=       105 ---> %0.071 +>
    kardeşlerim=       106 ---> %0.072 +>
          Senin=       106 ---> %0.072 +>
            Tam=       106 ---> %0.072 +>
      Yaratılış=       106 ---> %0.072 +>
           kötü=       107 ---> %0.072 +>
           etti=       108 ---> %0.073 +>
        sizleri=       108 ---> %0.073 +>
         Gerçek=       110 ---> %0.074 +>
       tanıklık=       110 ---> %0.074 +>
       uyarınca=       110 ---> %0.074 +>
         ilgili=       111 ---> %0.075 +>
             üç=       111 ---> %0.075 +>
          vardı=       113 ---> %0.077 +>
            Biz=       114 ---> %0.077 +>
             Ey=       115 ---> %0.078 +>
          gitti=       115 ---> %0.078 +>
           Yeni=       115 ---> %0.078 +>
           Yine=       115 ---> %0.078 +>
           bize=       116 ---> %0.079 +>
          gelen=       116 ---> %0.079 +>
          büyük=       117 ---> %0.079 +>
            kez=       118 ---> %0.080 +>
           Musa=       118 ---> %0.080 +>
        bunları=       119 ---> %0.081 +>
             en=       119 ---> %0.081 +>
       arasında=       121 ---> %0.082 +>
        Böylece=       121 ---> %0.082 +>
   bağlılığında=       121 ---> %0.082 +>
         herkes=       121 ---> %0.082 +>
          böyle=       122 ---> %0.083 +>
        dediler=       122 ---> %0.083 +>
           Seni=       122 ---> %0.083 +>
           tümü=       122 ---> %0.083 +>
          Çıkış=       123 ---> %0.083 +>
           bile=       125 ---> %0.085 +>
         olduğu=       125 ---> %0.085 +>
           yedi=       126 ---> %0.085 +>
         bundan=       128 ---> %0.087 +>
          doğru=       129 ---> %0.087 +>
            ise=       129 ---> %0.087 +>
          Kadın=       130 ---> %0.088 +>
        Yasanın=       132 ---> %0.089 +>
            dua=       133 ---> %0.090 +>
            tek=       134 ---> %0.091 +>
           sıra=       137 ---> %0.093 +>
           yere=       137 ---> %0.093 +>
          Şimdi=       138 ---> %0.093 +>
          insan=       141 ---> %0.095 +>
        tersine=       141 ---> %0.095 +>
           önce=       142 ---> %0.096 +>
          sordu=       143 ---> %0.097 +>
           İşte=       144 ---> %0.098 +>
         Bunlar=       147 ---> %0.100 +>
       Getirici=       147 ---> %0.100 +>
          zaman=       147 ---> %0.100 +>
          geldi=       148 ---> %0.100 + +>
         hizmet=       149 ---> %0.101 + +>
      kendisini=       149 ---> %0.101 + +>
          verdi=       149 ---> %0.101 + +>
             la=       150 ---> %0.102 + +>
        Yuhanna=       150 ---> %0.102 + +>
          yaşam=       150 ---> %0.102 + +>
          Yahya=       151 ---> %0.102 + +>
             mı=       153 ---> %0.104 + +>
              u=       154 ---> %0.104 + +>
            iyi=       156 ---> %0.106 + +>
         kilise=       157 ---> %0.106 + +>
           oldu=       158 ---> %0.107 + +>
        onların=       159 ---> %0.108 + +>
      yanıtladı=       159 ---> %0.108 + +>
          benim=       160 ---> %0.108 + +>
          Mısır=       160 ---> %0.108 + +>
        nedenle=       167 ---> %0.113 + +>
            hem=       169 ---> %0.114 + +>
            sen=       170 ---> %0.115 + +>
            kim=       171 ---> %0.116 + +>
           Eğer=       172 ---> %0.116 + +>
          orada=       172 ---> %0.116 + +>
          olsun=       172 ---> %0.116 + +>
      Yahudiler=       173 ---> %0.117 + +>
       olduğunu=       175 ---> %0.118 + +>
             İN=       175 ---> %0.118 + +>
             on=       176 ---> %0.119 + +>
      Yeruşalim=       178 ---> %0.121 + +>
            şey=       178 ---> %0.121 + +>
          HABER=       181 ---> %0.123 + +>
      kendisine=       182 ---> %0.123 + +>
           sözü=       182 ---> %0.123 + +>
             mi=       184 ---> %0.125 + +>
         Sevinç=       185 ---> %0.125 + +>
            siz=       185 ---> %0.125 + +>
         önünde=       186 ---> %0.126 + +>
           sana=       190 ---> %0.129 + +>
           Baba=       194 ---> %0.131 + +>
   aracılığıyla=       196 ---> %0.133 + +>
        sizlere=       196 ---> %0.133 + +>
        üzerine=       196 ---> %0.133 + +>
           Kişi=       200 ---> %0.135 + +>
            bin=       201 ---> %0.136 + +>
           bunu=       201 ---> %0.136 + +>
            dek=       208 ---> %0.141 + +>
         hiçbir=       208 ---> %0.141 + +>
            var=       208 ---> %0.141 + +>
        ilişkin=       210 ---> %0.142 + +>
             şu=       210 ---> %0.142 + +>
            iki=       213 ---> %0.144 + +>
          başka=       214 ---> %0.145 + +>
          nasıl=       214 ---> %0.145 + +>
            söz=       216 ---> %0.146 + +>
          Onlar=       217 ---> %0.147 + +>
         Markos=       219 ---> %0.148 + +>
              I=       221 ---> %0.150 + +>
          Kendi=       225 ---> %0.152 + +>
            hiç=       227 ---> %0.154 + +>
           adam=       228 ---> %0.154 + +>
            gün=       228 ---> %0.154 + +>
             na=       229 ---> %0.155 + +>
         olarak=       230 ---> %0.156 + +>
           onun=       230 ---> %0.156 + +>
            çok=       231 ---> %0.156 + +>
           oğlu=       234 ---> %0.158 + +>
            ona=       240 ---> %0.163 + +>
           biri=       242 ---> %0.164 + +>
         Petros=       243 ---> %0.165 + +>
           Öyle=       253 ---> %0.171 + +>
         Mezmur=       254 ---> %0.172 + +>
           Luka=       255 ---> %0.173 + +>
             nu=       258 ---> %0.175 + +>
           iman=       261 ---> %0.177 + +>
         onları=       262 ---> %0.177 + +>
           beni=       266 ---> %0.180 + +>
            Ruh=       272 ---> %0.184 + +>
         Yeşaya=       283 ---> %0.192 + +>
          değil=       292 ---> %0.198 + +>
          karşı=       292 ---> %0.198 + +>
           bana=       295 ---> %0.200 + +>
         onlara=       303 ---> %0.205 + + +>
             yı=       305 ---> %0.207 + + +>
              e=       306 ---> %0.207 + + +>
          bunun=       309 ---> %0.209 + + +>
            bkz=       310 ---> %0.210 + + +>
       birlikte=       322 ---> %0.218 + + +>
         Pavlos=       332 ---> %0.225 + + +>
              a=       338 ---> %0.229 + + +>
            dan=       339 ---> %0.230 + + +>
         ruhsal=       347 ---> %0.235 + + +>
            ben=       353 ---> %0.239 + + +>
           olan=       354 ---> %0.240 + + +>
           daha=       362 ---> %0.245 + + +>
          Matta=       364 ---> %0.246 + + +>
             un=       366 ---> %0.248 + + +>
         Kutsal=       385 ---> %0.261 + + +>
            Tüm=       386 ---> %0.261 + + +>
            nun=       398 ---> %0.269 + + +>
            onu=       402 ---> %0.272 + + +>
          sonra=       403 ---> %0.273 + + +>
           size=       411 ---> %0.278 + + +>
             in=       500 ---> %0.339 + + + +>
           gibi=       524 ---> %0.355 + + + +>
            Rab=       560 ---> %0.379 + + + +>
           diye=       656 ---> %0.444 + + + + +>
           dedi=       684 ---> %0.463 + + + + +>
            Her=       715 ---> %0.484 + + + + +>
             ki=       722 ---> %0.489 + + + + +>
             ne=       777 ---> %0.526 + + + + + +>
            Ama=       786 ---> %0.532 + + + + + +>
             ya=       817 ---> %0.553 + + + + + +>
          Mesih=       822 ---> %0.557 + + + + + +>
           için=       957 ---> %0.648 + + + + + + +>
            nın=     1,043 ---> %0.706 + + + + + + + +>
          Çünkü=     1,118 ---> %0.757 + + + + + + + +>
             da=     1,220 ---> %0.826 + + + + + + + + +>
             de=     1,276 ---> %0.864 + + + + + + + + +>
              O=     1,554 ---> %1.052 + + + + + + + + + + +>
             Bu=     1,698 ---> %1.150 + + + + + + + + + + + +>
          Tanrı=     1,701 ---> %1.152 + + + + + + + + + + + +>
            İsa=     1,948 ---> %1.319 + + + + + + + + + + + + + +>
            bir=     2,035 ---> %1.378 + + + + + + + + + + + + + +>
             ve=     2,267 ---> %1.535 + + + + + + + + + + + + + + + +>
  ----------
TOT#= 147688